مقاله در مورد اسید نوکلئیک 4000 تومان

مقاله در مورد اسید نوکلئیک

مقاله در مورد اسید نوکلئیک اسید نوکلئیک اسید نوکلئیک یکی از ماکرومولکولهای زیستی است که وظیفه ذخیره اطلاعات ژنتیکی را در سلول بر عهده دارد. جایگاه اسیدهای نوکلئیک در هسته و سیتوپلاسم سلول است و [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد باکتری ها 4500 تومان

مقاله در مورد باکتری ها

مقاله در مورد باکتری ها تاریخچه اینکه پروکاریوتها و یا یوکاریوتها کدام یک زودتر بر روی کره زمین ظاهر شده‌اند، کاملاً مشخص نیست. اما مطالعات تفاوتهای ژنتیکی بین یوباکتری ها، آرکی‌باکتری‌ها و [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد سلولز 4000 تومان

مقاله در مورد سلولز

مقاله در مورد سلولز سلولز دارای فرمول عمومی است. سلولز ساختار اولیه دیواره سلولی گیاهان را تشکیل می‌دهد. دستگاه گوارشی انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می‌کند اما برخی جانوران [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد سلول گیاهی 4000 تومان

مقاله در مورد سلول گیاهی

مقاله در مورد سلول گیاهی سلول گیاهی مقدمه سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد ژنتیک 4500 تومان

مقاله در مورد ژنتیک

مقاله در مورد ژنتیک فهرست مطالب   عنوان                                                                                                  صفحه   انگور. ۱ كوجه فرنگي. ۲ يونجه. ۴ ذرت.. ۶ [...]

مشاهده و خرید
اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست 4000 تومان

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

به هر آنچه که در پیرامون ما قرار گرفته و با زندگی افراد در ارتباط باشد محیط زیست اطلاق می شود که محیط زیست شامل آب ، خاک ، هوا و … می گردد. محیط زیست نقش بسزایی در زندگی افراد جامعه دارد و توجه [...]

مشاهده و خرید
تحقیق در مورد خزندگان 4000 تومان

تحقیق در مورد خزندگان

تحقیق در مورد خزندگان مقدمه اجداد خزندگان دوزیستان محسوب می‌شوند. خزندگان اولین جانورانی هستند که توانسته‌اند از زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند. سطح بدنشان از پوست خشک و شاخی پوشیده شده [...]

مشاهده و خرید
مقاله تک لپه ایها و دو لپه ای 4000 تومان

مقاله تک لپه ایها و دو لپه ای

مقاله تک لپه ایها و دو لپه ای تک لپه ایها از اختصاصات کلی گیاهان تک لپه ها آن است که دارای لپه منفردی هستند که بر اثر عدم رشد در یکی از جوانب رأس جنین بوجود می آید. در تشکیل جنین تک لپه ایها [...]

مشاهده و خرید