دانلود مقاله آزمایشات مواد غذایی

دانلود مقاله آزمایشات مواد غذایی

اندازه: 6000

تعداد صفحات: 40

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 144 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

دانلود مقاله آزمایشات مواد غذایی

فهرست:

انزيم هاي مورد مصرف در صنايع غذايي

روش شناسائي يرسينيا انتروكلي تيكا ۱

نمک در خوراک دام و طیور

ويژگي

ويژگي‏ها و روشهاي آزمون اسيد فوماريك مورد مصرف صنايع غذايي
۱- هدف و دامنه كاربرد هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگي‏ها , بسته بندي , نشانه گذاري , نمونه برداري و روشهاي آزمون اسيد فوماريك مورد مصرف در صنايع غذايي است . ۲- تعريف ۲-۱- اسيد فوماريك اسيد فوماريك يا ترانس بوتن ديوايك ۱ اسيد يا ترانس ۱, ۲ اتيلن دي كربوكسيليك اسيد ۲ يكي از افزودنيهاي غذايي است كه بعنوان اسيدي كننده و طعم دهنده بكار ميرود . فرمول اسيد فوماريك C4H4O4 و وزن ملكولي آن ۱۱۶/۰۷ است .
۱- هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگي‏ها , بسته بندي , نشانه گذاري , نمونه برداري و روشهاي آزمون اسيد فوماريك مورد مصرف در صنايع غذايي است . ۲- تعريف ۲-۱- اسيد فوماريك اسيد فوماريك يا ترانس بوتن ديوايك ۱ اسيد يا ترانس ۱, ۲ اتيلن دي كربوكسيليك اسيد ۲ يكي از افزودنيهاي غذايي است كه بعنوان اسيدي كننده و طعم دهنده بكار ميرود . فرمول اسيد فوماريك C4H4O4 و وزن ملكولي آن ۱۱۶/۰۷ است . ۳- ويژگي‏ها
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگي‏ها , بسته بندي , نشانه گذاري , نمونه برداري و روشهاي آزمون اسيد فوماريك مورد مصرف در صنايع غذايي است .
۲- تعريف
۲-۱- اسيد فوماريك اسيد فوماريك يا ترانس بوتن ديوايك ۱ اسيد يا ترانس ۱, ۲ اتيلن دي كربوكسيليك اسيد ۲ يكي از افزودنيهاي غذايي است كه بعنوان اسيدي كننده و طعم دهنده بكار ميرود . فرمول اسيد فوماريك C4H4O4 و وزن ملكولي آن ۱۱۶/۰۷ است . ۳- ويژگي‏ها ۳-۱- ويژگي هاي ظاهري اسيد فوماريك بصورت پودر يا گرانول‏هاي كريستالي به رنگ سفيد است . اسيد فوماريك بدون بو است
۲-۱- اسيد فوماريك
اسيد فوماريك يا ترانس بوتن ديوايك ۱ اسيد يا ترانس ۱, ۲ اتيلن دي كربوكسيليك اسيد ۲ يكي از افزودنيهاي غذايي است كه بعنوان اسيدي كننده و طعم دهنده بكار ميرود . فرمول اسيد فوماريك C4H4O4 و وزن ملكولي آن ۱۱۶/۰۷ است .

۳- ويژگي‏ها
۳-۱- ويژگي هاي ظاهري اسيد فوماريك بصورت پودر يا گرانول‏هاي كريستالي به رنگ سفيد است . اسيد فوماريك بدون بو است . ۳-۲- حلاليت – اسيد فوماريك در الكل اتيليك محلول است . ـ در آب و اتر كمي محلول و در كلروفرم كمتر محلول است . ۳-۳- ساير ويژگيهاي اسيد فوماريك طبق مندرجات جدول زير است .

 

دانلود مقاله آزمایشات مواد غذایی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید