پایان نامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر

پایان نامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر

اندازه: 60

تعداد صفحات: 29

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 197 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پایان نامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : ادبيات پژوهش

مقدمه ۱
بيان مسئله ۴
اهميت و ضرورت پژوهش ۶
اهداف پژوهش ۸
فرضيه‌هاي پژوهش ۸
تعريف متغيرها ۹

فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق

مقدمه ۱۱
اضطراب ۱۱
علائم اضطراب ۱۹
بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند. ۲۰
رويكردهاي نظري به اضطراب ۲۴
اضطراب امتحان ۳۲
پيشينه تحقيقات ۳۹

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه ۴۵
عنوان صفحه

جامعه آماري ۴۵
نمونه آماري ۴۵
شيوه اجراي تحقيق ۴۹
روش‌هاي آماري ۴۹

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهشي

مقدمه ۵۱
يافته‌هاي توصيفي ۵۲
يافته‌هاي استنباطي ۵۵

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري

مقدمه ۵۷
بحث و نتيجه‌گيري ۵۷
پيشنهادهاي كاربردي ۶۰
پيشنهادهاي پژوهشي ۶۱
محدوديت‌هاي پژوهش ۶۲

منابع و ضمائم ۶۳

فصل اول

مقدمه :
قرن حاضر قرن فن‌آوري، قرن اضطراب و قرن پيچيدگي‌‌هاست كه هر كدام انسان را مخاصره كرده‌اند. در ميان اين گرداب، آن چه از انسان امروزي انتظار مي‌رود دانش آموزي و كنار آمدن با پيچيدگي‌هاي دنياست. اين پيچيدگي، انسان امروزي را بر آن داشته تا با آن كنار آيد و براي كنار آمدن بر اين وضع، از مكانيزم تعادل حياتي سود مي‌جويد. انسان مجموعه‌اي از هيجانات است كه براي مقابله با اين پيچيدگي‌ با آنها توسل مي‌جويد. در اين ميان اضطراب مشهود و بارز است. همه ما از معناي واژه اضطراب و چگونگي احساس‌مان در زماني كه مي‌گوييم مضطربيم، تصور كلي داريم. ما مي‌توانيم تا حدي در مورد تجربه‌ دروني مرتبط با چنين احساس‌هايي هم داستان‌ باشيم. جدا از نظريه‌‌پردازيهاي كه در مورد اضطراب شده، اضطراب نقش يك علامت خطر را مبني بر اين كه جريان بر وقف مراد نيست براي فرد ايفا مي كند. در اين تلاطم قرن، نقش انسان بر كسب دانش رقم زده است. انسان دانش را كسب كرده و به پيش مي‌رود و هرچه مي‌آموزد در انبار ذهن خويش آنها را اندوزش مي‌كند.
انسان در عصر پراضطراب به پيش مي‌رود و علم مي‌آموزد ولي ارتباط مخزن اندوزش ذهني وي با اين هيجانات، او را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخته است

پایان نامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید