پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان ایدز و اعتیاد

پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان ایدز و اعتیاد

تعداد صفحات: 95

نوع فایل: پاورپوینت ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 127 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6000 تومان – خرید

این پاورپوینت در مورد رویکرد بالینی به درمان ایدز واعتیاد در ۹۵ اسلاید امدهاست

.تاریخچه ایدز

 

در ۱۹۸۱، ۸ مورد وخيم ابتلا به بيماري ساركوم كاپوسي (Kaposi’s Sarcoma) كه نوعي

سرطان بدخيم عروقي است، در ميان مردان همجنسگراي نيويورك گزارش شد. اين نوع سرطان

 نادر است و معمولا ً سالمندان را گرفتار ميكند. همزمان با اين رويداد، شمار مبتلايان بهنوعي

عفونت نادر ريوي نيز در نيويورك و كاليفرنيا افزايش يافت. مسئولان بهداشت و درمان امريكا در آن

 زمان علت شيوع ناگهاني اين دو بيماري را نميدانستند؛ اما امروزه اين دو واقعة پزشكي مصادف با

تولد بيماري ايدز در زندگي بشري در نظر گرفته ميشود. طي يك سال، اين بيماري ناشناخته

گسترش يافت و، در ۱۹۸۲، AIDS :Acquired Immune Deficiency Syndrome به معني

سندروم نقص ايمني اكتسابي نام گرفت. رفتهرفته، اين بيماري نه فقط همجنسگرايان، بلكه گروههاي

 مختلفي از مردم را مبتلا كرد. بيماران هموفيلي و معتادان گروههاي بعدي بودند.

 

در اين سالها، بيماري جديدي در فقيرترين قاره   جهان به معضلي جدي تبديل شد. اين بيماري را

افريقاييها در زبان بومي اسليم (SLIM) به معني مرگ در نتيجة تحليل تدريجي بدن ميناميدند،

به دنبال تحقيقات بيشتر مشخص شد كه اين بيماري همان ايدز است. در ۱۹۸۴، تلاش دانشمندان و

 محققان براي كشف علت بيماري كشندة ايدز به نتيجه رسيد. گروهي تحقيقاتي به سرپرستي رابرت

گالو ادعا كرد كه عامل اين بيماري را شناسايي كرده است. البته اين گفته بهشدت با اعتراض محققان

فرانسوي كه ماهها قبل ويروس HIV را شناسايي كرده بودند روبهرو شد.

براساس آخرين تحقيقات بر روي ويژگيهاي ژنتيكي ويروس HIV، اين ويروس از تركيب دو

ويروس مختلف در شامپانزه بهوجود آمده است. ويروس HIV از ديدگاه علم ويروسشناسي به

گروهي از ويروسها تعلق دارد كه در ميمونها بيماريزا هستند. يافتة ژنتيكي مذكور اين نظريه را

كه ايدز طي يك قرن گذشته در جنگلهاي غرب افريقا ظهور كرده است، تأييد ميكند. به اعتقاد

دانشمندان، انسان براي اولين بار در نيمة اول قرن گذشته در نتيجة شكار و تغذية گوشت شامپانزه،

سنتي كه هنوز در افريقا ادامه دارد، به اين ويروس آلوده شده است. بسياري از دانشمندان بر اين

باورند كه انتقال ويروس بيش از يك بار اتفاق افتاده است، زيرا انواع متفاوتي از اين ويروس باعث

 بروز بيماري ايدز در انسان میشود.

جالب آنكه هرچند نخستين مورد ابتلا به ايدز در ۱۹۸۱ در امريكا گزارش شده است،

شواهد نشان ميدهد كه اولين قرباني ايدز در اين كشور يك جوان سياهپوست بوده كه در

 ۱۹۶۹ درگذشته است. اولين مورد بيماري ايدز درايران در سال ۱۳۶۶ در يك كودك

۶ساله هموفيل كه از فاكتورهاي انعقادي وارداتي آلوده به ويروس ايدز استفاده كرده بود ،

 مشاهده شد.

 

در توجيه كشف همزمان اين بيماري در دو نقطة جغرافيايي گفته ميشود كه افزايش تعداد

سفرهاي بينالمللي پس از دهة ۱۹۶۰، به گسترش ويروس HIV در نقاط جهان كمك

كرده است.ادوارد هوپر، خبرنگار انگليسي، در كتاب خود با عنوان رودخانه نظرية

جالبي را دربارة نحوة انتقال اين ويروس از شامپانزه به انسان مطرح كرده است. به

ادعاي هوپر، در اواخر دهة ۱۹۵۰، براي توليد نخستين نمونهها از واكسن خوراكي فلج

اطفال، ۴۰۰ شامپانزه شكار شدهاند و استفاده از كلية شامپانزههاي آلوده به ويروس HIV

براي توليد واكسن، ويروس را به دستكم يك ميليون نفر از اهالي كنگو، روندا و

بوروندي منتقل كرده است. براساس شواهد موجود، محلهاي ۲۸ پروژة توليد واكسن با

مكانهايي كه اولين موارد آلودگي به ويروس HIV ثبتشده همپوشاني داشته است.

 

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید