مقاله در مورد کاسنی

مقاله در مورد کاسنی

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقدمه :

 

گياه کاسنی از جمله گياهان مفيدی است که تاريخ استفاده آن به دورانهای قبل از ميلاد مسيح می رسد و مصرف آن بين ملل مختلف متداول بوده است ، بطوری که اطباء آن دوران از جمله جالينوس ، پلين ، ديوسکوريد و عده ای ديگر برای کليه قسمتهای اين گياه بعنوان درمان و بهبودی بيماريها اهميـت زيادی قائل بوده اند و هنوز هم به دليل اعتقادی که بيشتر مردم به اين گياه دارند آن را برای مداوای بيماريهای مختلف مصرف می کنند که در اين باره نيز به ويژه در کتابهای قديمی و سنتی ايران از جمله مخزن الادويه ، قانون ابوعلی سينا و… توصيه هايي شده است . پس بر شهرت کاسنی افزوده شده است و امروزه علاوه بر جمع آوری گونه های وحشی آن ، بصورت اهلی نيز کشت می شود (۲) .                             

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات سيستماتيک :

 

Class: DICOTYLEDONES

Sub . Cl: GAMOPETALIES

FAMI : COMPOSITAE / ASTERACEAE

GENUS : CICHORIUM

SP : INTYBUS (5)

 

Wild chicory , suceory  نام انگليسی :

Chieoree amere , chicoree , chicoree sauvage نام فرانسه :

Zichorien weg warte , wild cichorie , cichorien warzel  نام آلمانی :

  1. amara , Radicchio – baono , cicorea salvatica , cicoria نام ايتاليايی :

نام عربی : شِکوَريه ، سِرِش ، شاعَر گل (۱۱)

نام فارسی : کاسنی تلخ ، کاسنی ( ۴)

مترادف :

Cichorium caeruleum Gilib     ,   C . commune Pall. (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات گياهشناسی :

کاسنی گياهی علفی خودروی يکساله ، دو يا چند ساله است ( ۴ ). دارای ساقه ای است که در حالت وحشی ، ارتفاعش به ۵/۰تا ۵/۱ متر می رسد ولی اگر پرورش يابد از دو متر نيز تجاوز می نمايد .

 از اختصاصات آن اين است که ريشه ای قوی به قطر انگشت به درازی ۵/۰تا ۱ متر و به رنگ قهوه ای دارد ولی اگر قطع گردد ، رنگ مايل به سفيد نمايان می سازد . در داخل ريشه آن ، شيرابه ای شيری رنگ جريان دارد (۵ ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱.۲  ساقه

ساقه آن باريک ، استوانه ای و دارای انشعابات کم و منحصرا در قسمت انتهايی ساقه ، شاخه هايی با حالت فاصله دار  از محور اصلی در گياه مشاهده می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱.٣  برگ

 برگهايی متناوب و پوشيده از تارهای فراوان در اطراف رگبرگ ميانی دارد . شکل ظاهری برگهای قاعده ساقه آن با بقيه فرق دارد ، مانند آنکه در قاعده ساقه ، برگها عموماُ دراز ، منقسم به قطعات عميق دندانه دار و منتهی به يک قسمت انتهايی مثلث شکل است و هرقدر به رأس ساقه نزديک گرديم ، برگها کوچکتر می شوند و کناره تقريباُ ساده و وضع ساقه آغوش پيدا می کنند و برگهای پايينی ساقه بريده ، بريده و برگهای بالايی آن ساده است ( ۹) .                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید