مقاله در مورد مگس ها در کشاورزی

مقاله در مورد مگس ها در کشاورزی

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 133 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله در مورد مگس ها در کشاورزی

دامنه وسيع ميزباني به دشمن طبيعي اين امكان را مي دهد كه روي ميزبان ها

جانشين (متناوب)رشد نمايد ومشكلات ناشي از عدم هم زماني با يك ميزبان خاص را بر طرف نموده.وبين دوره هاي زماني كمياب بودن ميزبان كه مي تواند كشنده باشد پل ارتباطي بر قرارنمايد.بسياري ازشكست ها در استقرار كلني دشمنان طبيعي وارداتي عدم وجود گونه ميزبان جانشين درمناطق جديد است.زيرا اين گونه ميزبان هاباعث حفظ دشمنان طبيعي در زمان كميابي يا فقدان ميزبان اصلي مي شوندعلاوه بر اين ميزبان هاي جانشين از نوسانات شديد در تراكم جمعيت دشمنان طبيعي وميزبان انها مي كاهند وضمن تنظيم جمعيت كارايي جمعيت دشمنان طبيعي را هنگامي كه سطح جمعيت ميزبان هاي تر جيحي پايين است.حفظ مي كنند ونيز تامين كننده ميزبان هاي مناسب زمستان گذارني هستند وحداكثر پراكنش دشمنان طبيعي را موجب مي شوند وجود انها باعث كاهش هم خواري(كاني باليسم)در ميان دشمنان طبيعي مي شود.به هر حال ميزبان هاي جانشين فقط به عنوان منبع انرژي عمل مي كنند.يعني اجازه رشد كامل به شكار گررا نمي دهند بلكه باعث طولاني شدن دوره نشوونماي  انها شده وگاهي حتي ممكن است سمي هم باشد رشد كامل لاروها وتكامل تخمدان ها وتخم گذاري فقط روي ميزبان هاي اصلي وضروري امكان پذيراست .همچنين اگر در شرايط ازمايشگا هي يك شكار گر از خوردن يك گونه شكار خودداري  كند مي توان به راحتي نتيجه گرفت كه در كنترل بيولوژيك ان افت در مزرعه نمي تواند نقش داشته باشد وبالعكس اگر شكار را به راحتي وازادانه پذيرفت با لقوه مهم است.استفاده از جيرهاي مصنوعي براي نگهداري حشرات مفيد در ازمايشگاه خيلي منا سب است.همچنين هنگام حمل شكارگرها در مسافت هاي طولاني استفاده از جيره مصنوعي مشكل انتقال هم زمان ميزبان با شكار را بر طرف مي نمايد.جيره هاي غذايي در بررسي تغذيه اي وتاثير فيزيولوژيكي مواد،حفظ كلني ها وتوليد انبوه حشرات بكار مي روند.اسميت عقيده دارد كارايي شكار گرهايي نظير كفشدوزك ها به عنوان عوامل مرگ ومير شته ها به علت ناتواني در زنده ماندن هنگام كميابي شكار محدود است.بنابراين ان ها قادر به جلوگيري از افزايش سريع تعداد شكار كه در مراحل اوليه آلودگي اتفاق مي افتد نيستند.استفاده از غذاهاي مصنوعي به منظور ابقاي حشرات كامل كفشدوزك سبب تجمع ماده هاي تخم گذار در نقاطي  شوند كه انتظار ميرود تعداد زيادي شته در آنجا يافت شوند اين نوع غذاها كفشدوزك ها را تا زمان دسترسي به غذايي با كيفيت بالا زنده نگه مي دارند .پاشيدن جيره هاي مصنوعي مانند

 

 

مكمل هاي پروتيني وقند(عسلك مصنوعي) در مزارع يونجه،سيب زميني،ذرت ،فلفل،پنبه باعث افزايش جمعيت بالتوري ها كشفدوزك ها ومگس هاي Syrphidac و    درنتيجه كاهش تراكم شته ها مي شود.لاور هاي مگس هاي خانواده

Chamaemy iidea  شكار گر گونه هاي مختلف جور بالان هستند وبه همين علت در پروژه هاي كنترل بيولوژيك داراي اهميت مي باشند .طبق نظريه تاناسيچوك مگس شكارگر Leucopis glyphinivora  Tanas چند خوار۱  ومتعداول ترين گونه خانواده Chamaemyiidae  در منطقه پاله اركنيك است ،بطوري كه وجود لارو هاي ان از كلني هاي ۷۰ گونه شته روي۱۰۰ ميزبان گياهي گزارش شده است.بررسي منابع نشان داد.كه در رابطه باميزان مطلوبيت جيره هاي غذايي وتاثير آن ها برلارو وحشره كامل اين شكارگردر خارج مطالعات اندكي انجام شده است ودرايران نيز اطاعاتي در اين مورد در دسترس نيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي پرورش حشرات كامل از روش مشابه روش فريزر در پرورش مگس هاي  خانواده Syrphidae استفاده مي گردد.براي اين منظور از قفس فلزي به ابعاد ۷۵*۴۵*۶۰ سانتي متر(طول*عرض*ارتفاع) استفاده مي شود.

شش طرف هر قفس با پارچه توري (۲۰۰)مش پوشاند مي شود.دريك طرف قفس سوراخي به شكل دايره به قطر ۱۵ تا۲۰ سانتي متر براي قرار دادن آب وگلدان با قلاي داخل قفس ايجاد مي گردد.ويك قسمت استين مانند از پارچه توري نيز در اطراف سوراخ دوخته شده كه در مواقع عادي براي جلوگيري از فرار حشرات كامل با يك رشته طناب پارچه اي بسته شود.از انجايي كه مگس ها تمايل كمتري براي نشستن در كف قفس دارند سه پايه هايي فلزي به ارتفاع ۳۶ سانتي متركه در قفس قرار داد ميشود روي سطح فلزي فوقاني سه پايه ،يك قطعه مقوايي به ابعاد ۲۰*۲۰ سانتي متر قرار داده مي شود.گلدان وظرف پتري حاوي پنبه مرطوب جهت تامين رطوبت بيشتر روي آن گذشته مي شود.چرا كه كمبود آب آزاد در زندگي شكار گرها باعث كاهش شديد توليد تخم روزانه وطول عمر حشرات مي گردد.براي تامين وپرورش لاروهاازظرف پتري پلاستيكي به قطر هشت و ارتفاع يك سانتي متر استفاده مي شود گلدان آلوده به شته روزانه مورد بررسي قرارمي گيرد ودر صورت تخم گذاري توسط حشرات ماده از قفس خارج وگلدان تازه ديگري جايگزين آن مي شود پس از يافتن تخم ،براي جلوگيري از صدمات ميكانيكي ، سطح گياه اطراف آن نيز قطع وهر تخم همراه با بافت گياه زير آن بطور جداگانه به ظرف پتري منتقل و روي برگ با قلاي آلوده به شته سياه باقلا قرارداده مي شود.تا به لارو تبديل شود.رطوبت داخل ظرف پتري توسط پنبه مرطوب تامين مي شود.( تمام آزمايش ها مي تواند در گلخانه اي به مساحت ۸۷ متر مربع انجام شود كه دما از حدود ۱۵تا۲۸ درجه سانتي گراد ورطوبت نسبي ۴۵تا۸۰ درصد متغير باشد.تهويه هوا ، تنظيم ويكنواخت كردن دما ورطوبت نسبي توسط دو عدد كولر ويك عدد بخاري گازي تا حد امكان صورت مي گيرد.روشناي گلخانه به مدت چهارده ساعت در روز توسط مخلوطي از نور تابيده از پنجره ها ، هجده عدد لامپ فلورسنت ۴۰ وات در دو رديف نه تاي در طرفين و چهار عدد لامپ دويست وات در قسمت مياني تامين ميگردد.)

 

 

POIYPHHAGOUS                                                                                              ۱-

 

در بررسي تاثير شته هاي مختلف روي زيست شناسي شكارگر(تاثير بر مراحل رشد لاروي )از روش مشابه روش رزيكا استفاده شده از پنج گونه شته كه در شرايط گلخانه به خوبي تكثير مي شوند در يك آزمايش در قالب طراح كاملا تصادفي ودر پنج تيمار و با چهار تكرار استفاده شد.در هر تكرار از يك لارو استفاده شد.با تفكيك روزانه تخم ها ،لارو هاي هم سن بدست مي آمد.تكرارهاي آزمايش در هر تيمار نيز پشت سر هم وهم زمان انجام شدند وبه هر لارو روزانه تا ۱۵ عدد شته از هر گونه ارايه مي شد.براي لاورهاي سن اول بيشتر از پوره هاي جوان براي لاروهاي سن دوم وسوم مخلوطي از سنين مختلف پورگي شته ها استفاده شد.هر لارو در طول سه سن ۸۳ تا ۱۴۲ شته را سنين مختلف شكار مي كرد.اين شته ها شامل شته سياه باقلا Aphis fadae Scop  روي باقلا(تيماريك)،شته جاليز A. gossypii Glov

روي كدو (تيمار دو)،شته نخود ( Harr ) Acythosiphon pisum روي نخود (تيمارسه) شته سبز هلو(Suiz) Myzus persicae  روي توتون(تيمار چهارم ) وشته سياه . Sipha maydis pass  روي جوي دو سر (تيمارپنجم) بودند.ميزان مناسب بودن پنج گونه شته براي تغذيه لاور ها براساس طول دوره و درصد تلفات سنين مختلف لاروي  بر اساس طول دوره و در صد تلفات پويا ريوم ها و وزن پوياريوم ها يك روزه  موارد بررسي قرار گرفت.شاخص نرخ رشد در تيمارهاي مختلف مطابق روش پرينسيپي وكانارد با فرمول زير محاسبه ومورد بررسي قرارگرفت :

وزن پويا ريوم(ميلي گرم)

۱۰۰*                                     =شاخص نرخ رشد

طول دوران لاروي(روز)

در ادامه اثر شته هاي مختلف بر توليد تخم روزانه ،طول عمر حشرات كامل و بار وري تخم ها (در صدي ازتخم ها كه به لاروسن اول تبديل مي شوند ) نيز بررسي شد.در تمام آزمايش ها ،مياگين ها توسط آزمون SNK  مورد مقايسه قرار گرفتند.

براي بررسي تاثير جيره هاي غذايي مختلف بر زيست شناسي شكارگر (تاثير برطول عمر حشرات كامل،تعداد و باروري تخم ها )از روشي مشابه با روش رزيكا

استفاده شد.ابتدا حشرات كامل شكار گر پرورش داده مي شود سپس مواد غذايي شامل آب مقطر،قند،مخمر،عسل وگرده گياهان به نسبت هاي مختلف مخلوط شد وموارد استفاده قرار مي گيرد.اين آزمايش درقالب طرح كاملا تصادفي با هفت تيمار وسه تكرار به اين شرح انجام مي شود:

تيمار يك:گرده يونجه+گرده ذرت + آب(نسبت۲:۱:۱)

تيمار دو :قند + مخمر+ آب(نسبت۲:۱:۱)

تيمار سه:قند + مخمر+ آب(نسبت۲:۱:۲)

تيمارچهار:عسل+ مخمر+آب(نسبت۲:۱:۱)

تيمارپنج:عسل+مخمر                          تيمار شش:آب مقطرر+آب(نسبت۲:۱:۲)

 

مقاله در مورد مگس ها در کشاورزی

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید