مقاله تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

مقاله تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

تعداد صفحات: 24

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 175 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

يك راهنما براي توليد موفق، غذاي مناسب براي گاو است. هزينه غذا بيشترين بهايي است كه براي نگهداري گاو بايد پرداخت. فهم مراحل هضم نشخواركنندگان و غذاي اصلي آن ها، نيازمند غذا دادن و مديريت خوب است.

در سال شش زمان كليدي وجود دارد كه وضعيت بدن دام مورد ارزيابي قرار گيرد . اين زمان ها عبارتند از: اواسط دوره خشكي، زايمان، و تقريبا ۴۵، ۹۰، ۱۸۰،۲۷۰ روز بعد از شروع شيرواري.

آنچه در زير مي آيد به شرح اهداف معين در خصوص وضعيت بدن دردوره خشكي مي پردازد.

تغذيه گاو در دوران خشكي و تعادل كاتيون و آنيون در جيره گاو

دوره خشكي

نمرة ايده آل وضعيت بدن براي يك گاو خشك ۵ و۳ مي باشد. براي حصول عملكرد و سلامتي مطلوب در مراحل اوليه شيرواري كه درپي دورة خشكي مي آيد، وضعيت بدن بايد حداقل ۳ و حداكثر ۴ باشد.

اثبات شده است كه يك گاو در طي دوره شيرواري چربي بدن را با بازده بيشتري نسبت به دوره خشكي ذخيره مي كند. گاهاً يك گاو قبل از اينكه به نمرة وضعيت قابل قبولي برسد، بايد خشك گردد. از اين رو يك مدير بايد گاوهاي خشك را به منظور اضافه وزن و حصول نمرة وضعيت مطلوب تغذيه كند. بديهي است كه يك برنامه تغذيه اي حساب شده همراه با بازديدهاي مكرر براي بالا رفتن وضعيت بدن گاوهاي خشك( البتشه بدون چاق شدن گاو) ضروري است.

يك دوره خشكي ۸ تا ۶ هفتگي براي گاوها، به طور قابل توجهي باعث افزايش توليد شير در دوره هاي بعدي نسبت به زماني كه دورة خشكي داده نشود، مي گردد. اساساً مدت طولاني تر دوره خشكي، كل توليد شير را براي هر دو دوره شيردهي كاهش مي دهد . دلايل مختلفي براي تشريح اثرات سودمند دوره خشكي از جمله نياز به جايگزين كردن ذخاير مواد مغذي بدن براي و احتياجات جهت ساختن بافت ترشحي در پستان پيشنهاد شده است. بيشتر نتايج پژوهشي نشان  مي دهند كه ذخيره دوباره مواد مغذي در بافت ها با وجود اين كه مهم است. ولي احتمالاً دليل اصلي براي اثرات سودمند دوره خشكي نيست. براي مثال وقتي فقط به نصف پستان دورة خشكي داده مي شود، اين نيمه پستان به طور قابل توجهي شير بيشتري در شيردهي بعدي توليد مي كند گاو خشك بايد به اندازه كافي تغذيه شود تا در يك وضعيت خوبي باشد. ولي نه به اندازه اي كه در زمان زايش چاق شود.

گاوهاي خيلي چاق در زمان زايش، نسبت به گاوهايي كه درشرايط خوب هستند، بيماري و مشكلات زيادتري دارند. مشكلات گاوهاي بيش از حد چاق به سندرم گاو چاق ناميده مي شود. گاوهايي كه جيره پرانرژي دريافت كرده اند ودوره خشكي طولاني تري داشته اند اكثراً به سندرم گاو چاق مبتلا مي شوند بعضي از مشكلات ديگر از جمله بروز تب شير، كتوز، پيچ خوردگي شيردان، جفت ماندگي، ادم پستان، ورم پستان و مرگ همراه با اين سندرم ديده مي شود اگر گاو خوب تغذيه شده باشد . ممكن است به طور قابل توجهي طي نيمه دوم دورة شيردهي افزايش وزن داشته باشد. از اين روميزان بالاي افزايش وزن در دوره خشكي مورد نياز نيست گاو خشك باشد شرايط خوب بدني در اواخر دوره شيردهي، قادر به تأمين انرژي مورد نيازش از علوفه با كيفيت مناسب مي باشد. اگر گاو در ابتداي دوره خشكي تحت شرايط ضعيفي به سر برده باشد و يا كيفيت علوفه خيلي پايين باشد كنسانتره كمي مورد نياز است. مهم است كه گاو خشك پروتئين، مواد معدني، ويتامين و سايرمواد مغزي مورد نيازش را دريافت كند. اگر هر كدام از اين مواد مغزي در علوفه كم باشد آن ها بايد به صورت كنسانتره و يا مكمل تأمين شود. به غير از انرژي، ساير مواد مغزي نيز براي گاو جهت تأمين حد مطلوب سلامت و براي تجديد ذخاير بدن مورد نياز هستند. ازلحاظ اهميت نسبي، تمام مواد مغذي براي توسعه يك جنين سالم مورد نياز هستند. وقتي كه گاو خشك به مقادير كافي از هر يك از اين مواد مغذي ضروري دريافت نكند، گوساله ممكن است ضعيف شود درصد پروتئين و چند ماده معدني مورد نياز جيره گاوهاي خشك در مقايسه با گاوهاي شيرده، كمي پايين تر است. اكثر جيره اي عملي براي گاوهاي خشك بايد حاوي مكمل نمك بوده و معمولاً به وسيله مواد معدني كم مصرف غني شده باشند به همين ترتيب، مكمل فسفر و كلسيم اغلب مورد نياز است. در گاوهاي خشك حدود دو هفته قبل از زايش، دادن كنسانتره شروع شود اين عمل اجازه مي دهد كه ميكروبهاي شكمبه و بسته هاي متابوليكي گاو قبلاً به خوردن مقادير قابل توجهي از كنسانتره كه در اوايل دوره شيردهي مورد نياز مي باشد، عادت كنند. گاو خشك بايد گوساله خود را در يك محيط تميز و راحت به دنيا بياورد.

علوفه خشك ساقه بلند و داراي كيفيت متوسط، بهترين خوراك علوفه اي براي گاوهاي خشك به شمار مي رود علوفه با كيفيت بالاتر ( از نظر انرژي و پروتئين ) از قبيل سيلوي ذرت و هيلاژ يونجه بايد با احتياط و محدوديت بيشتري مصرف شوند تا از افزايش بيش از حد نمرة وضعيت جلوگيري به عمل آيد.

استفاده از علوفه با كميت و كيفيت مناسب، مكملهاي با انرژي پايين و فيبربالا كه حاوي مقدار كافي پروتئين، مواد معدني و ويتامين ها باشد مي تواند در مقادير كنترل شده به منظور دسترسي به افزايش نمره وضعيت به كار رود. حذف چربي اضافه در گاوهاي خشك هم با استفاده از محدودكردن انرژي دريافتي طي دوره خشكي، عملكرد بعد ازآن را با مشكل مواجه نخواهد كرد.

طريقه خشك نمودن گاوهاي شيرده

هدف از خشك كردن گاوها و فراهم كردن يك دوره استراحت بعد از دوره شيردهي بعدي  است تا گاوها بتوانند حداكثر توليد را دردوره شيردهي بعدي داشته باشند. دورة خشك به غدد پستاني امكان استراحت بين دو دوره شيرواري را داده و به گاو اجازه مي دهد تا مقداري از احتياجات بدنش را ذخيره كند. مرحله خشك كردن بايد تا حد امكان سريع و بدون آسيب به پستان انجام گيرد. غالباً نحوة عمل بدين صورت است كه اجازه داده مي شود فشار داخل پستان به حدي برسد كه ترشح شير متوقف شده و در نهايت شير باقي مانده در پستان جذب خون گردد. بهترين روش خشك كردن براي اغلب گاوها توقف يكباره دوشش و اجازه جذب هر چه سريعتر شير است. دوشيدن دوره اي گاوها به دليل كاهش فشار درون پستان، مرحله خشك كردن را طولاني تر مي نمايد. توقف كامل دو شش، روش مناسبي براي گاوهايي كه ورم پستان ندارند ويا گاوهاي مبتلايي است كه در طي دورة خشكي تحت درمان قرار خواهد گرفت. براي گاوهاي پر توليد يا گاوهايي كه سابقه شديد ورم كلينيكي پستان دارند، حذف تدريجي دوشش تا زمان خشك شدن كامل گاو مطلوب است. دوشش ناكامل بدليل كاهش فشار پستان در دوشش موجب ترشح شير بيشتر و طولاني شدن زمان خشك كردن گاو شده، لذا توصيه نمي شود. كاهش مصرف خوراك و محدودكردن آب تأثير عمده اي در خشك كردن گاوها دارد. بعد از آخرين دوشش بايد پستانك ها را كاملاً تميز و در محلول ضد عفوني وارد و با آنتي بيوتيك مؤثر درمان نمود تا ميزان عفونت هاي جديد ورم پستان طي دوره خشك كاهش يابند. گاوهاي خشك بايد به تريج از جيره گاوهاي خشك به شيرده انتقال يابند.براي داشتن شكمبه پروفعال لازم است علوفه بلند مصرف شود. دراين صورت تغذيه كنسانتره، مقدار كنسانتره نبايد بيشتر از اين۱% وزن بدن گاو باشد. براي پيشگيري از تمام اختلالات و بيماريهاي متابوليكي و تحريك مصرف غذاي خشك ضروري است. از چاق شدن گاو بايد به شدت جلوگيري نمود، زيرا اين گاوها كم اشتها هستند و نمي توانند تنش ناشي اززايمان را تحمل كنند.

انرژي در جيره گاو خشك

تحقيقاتي روي ۷۴ گاو جهت بررسي اثر سطوح مختلف انرژي در دوره خشكي صورت گرفت گاوهاي حاضر در مرحله far-off يكي از سه جيره زير را دريافت كردند :

  • كم انرژي و۵۹/۰ مگا كالري در هر پوند ماده خشك دهي به طور انتخابي صورت گرفت.(شامل كامل )
  • پرانرژي(mcal/Ib 72/0 ) با مصرف محدود ( ۸۰% از انرژي مورد نياز )
  • پرانرژي(mcal/Ib 72/0 ) جيره با انتخاب آزاد

گاوهاي closeup جيره پر انرژي را دريافت كردند(mcal/Ib 72/0 ) وبه طور كلي محدود شدند. (۸۰% مورد نياز)

بعد از گوساله زايي همه همان TmR را دريافت كردند . خون ، كبد ، خوراك مصرفي ، مقدار و توليد شير ثبت شد. خوراك دهي با انرژي كم به طور مشخصي عملكرد گاو را بعد از گوساله زايي بهبود بخشيد. جيره محدود با انرژي زياد در دوره closeup همچنين باعث بروز نتايج متفاوتي بعد از گوساله زايي گرديد. انرژي زيادي براي دوره closeup, fear – off در گاو خشك، اكسيد اسيون كبد را كاهش مي دهند و منجر به عمل تجمعي در كبد بعد از گوساله زايي مي شود پيام قابل دريافت – اين مطالعه عملكرد مديريت گاو خشك را متزكر مي شود كه باعث سلامتي گاو بعد از گوساله زايي و سلامنتي گاو قبل از گوساله زايي مي شود. مصرف كم انرژي درهر دو دورة closeup, fear – off ممكن است. مصرف ماده خشك را بهبود ببخشد (بعد از گوساله زايي ) همچمنين كمك نمايد به تحمل بالانس منفي انرژي در اوايل توليد شير گاه نيز ممكن است نقشي را د ر خوراك دهي گاو خشك داشته باشد.

گاو خشك

۲۶ گاو در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. نيمي از اين گاوها پنج مايل در ساعت به مدت ۷۵ دقيقه در روز از ۷۰ تا ۴۰ روز مانده به گوساله زايي راه پيمايي كردند و نيم ديگر به مدت ۹۰ دقيقه يك روز مانده به زايش راهپيمايي نمودند. سه تا از گروه اول جهت بررسي روي آشفتگي هاي متابوليكي جدا شدند و هشت گاو از گروه دوم به عنوان شاهد بررسي شدند توليد شير، وزن بدن، محتويات شير، چربي موجود در كبد و NEEA

برداشت – اين تمرين كمترين بي نظمي متابوليكي را نشان مي داد ولي اثري روي توليد شير تا ۲۸ روز بعد از گوساله زايي نشان نداد. حركت گاو خشك روي چراگاه و يا درمحل نگهداري بين آخور و آبشخور سودمند است. همچنين اين مطلب توجهي است بر افزايش بي نظمي هاي متابوليكي در فصل زمستان بي نظمي هاي متابوليك و فعاليت سه گله در فلوريدا بطور الكترونيكي زير نظر قرار گرفته شد تا رابطه بين فعاليت حركتي و توليد شير ارزيابي شود.

جدول زير نشانگر كاهش توليد شير يا فعاليت حركتي همراه با ساير بي نظمي ها را نشان               مي دهد .

مقاله تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید