مقاله آفات پسته

مقاله آفات پسته

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 106 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله آفات پسته

– سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus:

   اين حشره در تمام مناطق پسته كاري كشور شيوع داشته و در مناطق پسته كاري استان كرمان به نام سوسكو نيز ناميده مي شود. حشرات كامل  استوانه اي شكل و به طول ۳ تا۵/۳ ميلي متر، رنگ عمومي بدن زرد مايل به خرمائي،

ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل به جوانه هائي كه در محل اتصال دمبرگ قرار دارند حمله كرده و با حفر دالاني كوتاه به طول ۲ تا ۴ سانتيمتر وارد شاخه هاي جوان مي گردند.  سوسك ها از اواسط مهر بتدريج از كانالهاي تغذيه اي خود در روي درختان پسته خارج شده و به سمت چوب هاي تازه هرس شده و يا چوب هائيكه كه در طي همان سال خشك شده اند هجوم آورده و با نفوذ در آنها و ايجاد كانال در داخل آنها تخم ريزي مي نمايند. هر حشره ماده در حدود ۸۰ تخم مي گذارد.  لاروها در زير پوست شاخه هاي تازه خشك شده زندگي نموده و ضمن تغذيه دالانهائي حفر مي نمايند.  زمستان گذراني حشره به صورت لارو بوده و در اوايل بهار لاروها تبديل به شفيره شده و سپس حشرات كامل با سوراخ نمودن پوست خارج مي شوند. اين آفت داراي يك نسل در سال است.

                                                 

                                          

شكل‌ ۱۰- حشره‌ كامل سوسك سرشاخه خوار پسته  

 شكل‌ ۱۱- كانال تخم ريزي و تغذيه لارو ها

مبارزه و كنترل:

۱- مبارزه شيميائي: حشره كش آندوسولفان به نسبت ۵/۲ تا ۳ در هزار به اضافه نفت سفيد ۱۰ تا ۱۲ ليتر در هزار همراه با صابون مايع به مقدار۵/۲ در هزاردر مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه هاي پسته بر روي حشرات كامل مؤثر مي باشد.

۲- مبارزه غيرشيميائي: ۱- جمع آوري و سوزانيدن چوبهاي خشك و تازه هرس شده

۲- تله گذاري چوبهاي خشك و تازه هرس شده بصورت ماهيانه از مهر تا اسفند وجمع آوري و سوزانيدن چوبهاي تله گذاري شده

۲- سوسك طوقه و ريشه پسته (كاپنوديس) Capnodis sp.:

   اين آفت در نواحي پسته كاري قزوين، كرمان، فارس، دامغان، استانهاي مركزي و خراسان انتشار دارد. حشرات كامل به طول ۳۵ تا ۳۸ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه مات و داراي لكه هاي سفيد و پراكنده مي باشد. حشرات بالغ از اواسط ارديبهشت ظاهر شده و ظهور حشرات ماده تدريجي بوده و حتي در اواخر تابستان نيز آنها را مشاهده نمود. تخمگذاري معمولا در اطراف طوقه و در شكافهاي پوست تنه درختان مسن و يا در شكاف خاك و به ندرت’ روي برگها و شاخه ها صورت مي گيرد. حشرات كامل از برگ درختان ميزبان تغذيه نموده و تغذيه لاروها از قسمتهاي چوبي طوقه و ريشه درختان پسته صورت مي گيرد. اين حشره يكي از عوامل خشك شدن درختان پسته محسوب مي گردد. اين آفت داري يك نسل در طي ۲ تا ۳ سال مي باشد.

 

 

              

                 

شكل‌ ۱۲- حشره‌ كامل كاپنوديس پسته                     شكل‌ ۱۳- نحوه خسارت

مبارزه و كنترل:

۱- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل در اين مرحله مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد. استفاده از ليندين ۱۰ در هزار (ريختن ۱۰ تا ۱۵ ليتر از محلول سمي داخل تشتك در پاي طوقه درختان) در از بين بردن تعدادي از لاروهاي آفت مؤثر است.

۲- مبارزه غيرشيميائي: ۱- تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع

۲- خارج كردن لاورها از داخل كانال لاروي با مفتول سيمي

 

۳- سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora:

سوسك شاخك بلند آفت جديد پسته و بنه در اوايل بهار ۱۳۷۸ در باغهاي پسته منطقه خيرآباد كفه از توابع شهرستان سيرجان مشاهده شده است. اين حشره به نام Calchaenesthes pistacivora نامگذاري وبعنوان يك گونه جديد براي فون حشرات دنيا معرفي گرديده است. پراكنش حشره در مناطق خيرآباد كفه، پوزه خون و حومه غربي شهرستان سيرجان مي باشد. حشرات كامل به طول ۲/۹ تا ۶/۱۲ ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه رنگ، بالپوش ها قرمز رنگ، داراي چهار لكه سياه كه دو لكه بالايي مربع مستطيل شكل و دو لكه پائيني لوبيائي شكل مي باشند (شكل ). شاخك ها در حشرات نر به انتهاي بالپوش ها نمي رسد و در حشرات ماده تا اواسط بالپوش ها نمي رسد و كوتاهتر از نرها مي باشد. ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل برگخوار مي باشند.. تخم گذاري به صورت انفرادي و بر روي سرشاخه ها و يا محل هرس شاخه ها صورت مي گيرد. تخم بيضي شكل و زردرنگ و به طول ۲ ميلي متر و قطر ۱ ميلي متركه حشره آن را با پوشش خاكستري رنگ نسبتاً سختي به ضخامت حدود ۱/۰ ميلي متر مي پوشاند. ميانگين تعداد ۴۰ تا ۴۵ عدد است. لاروها به رنگ زرد مايل به نارنجي و داراي آرواره هاي قهوه اي رنگ و قوي مي باشند. طول دوره لاروي ۱۶ تا ۱۸ ماه طول مي كشد. لاروها از داخل سرشاخه ها

مقاله آفات پسته

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید