طرح کارآفرینی توليد محصولات ساخته شده از MDF

طرح کارآفرینی توليد محصولات ساخته شده از MDF

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 174 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد محصولات ساخته شده از MDF

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۳
۴ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۷
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۷
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۹
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۹
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۱۰
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۱۱
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۳
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۳
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۶
۱۸ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۲۵
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
ت MDF طرح توليد محصولات ساخته شده از
عناوين صفحه
۲۶ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۸
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۳۰
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۳۰
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۳۲
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۳۴
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۴۱
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۴۶
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۴۷
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۴۸
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۵۰
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۵۱
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
صفحه ۱ MDF طرح توليد محصولات ساخته شده از
مقدمه
فرآورده هاي حاصل از چوب به اشكال مختلف و متناسب با هزينه انجام شده و محل كاربرد آن
مورد استفاده عموم قرار مي گيرد و به عبارت ديگر مي توان در طيف صنعتي، اوراق فشرده
Medium يا MDF چوبي را شامل تخته چند لا، تخته خرده چوب (نئوپان) ، تخته فيبر و
را نام برد كه اصولا“ اختلاف فن آوري توليد در مبحث شكل دهي Density Fiberboard
كيك (با استفاده از رطوبت موجود در خرده چوب ها و يا الياف سلولزي و بهره جويي از هوا) منجر
مي شود. MDF به توليد نئوپان و يا
نسبت به ساير محصولات مشابه آنرا متمايزتر نشان داده و MDF اما بدليل ارتقا سطح كيفي
بخودي خود از جايگاه خاصي برخوردار نموده زيرا اين محصول ضمن قرار گرفتن در خانواده تخته
۶۴۰ كيلوگرم بر – هاي سخت، مقاومت كاربردي بالاتر نيز دارا مي باشد و دانسيته آن بين ۸۰۰
صاف، يكنواخت و نرم بوده و تركيبي از MDF مترمكعب مي باشد از طرفي بدليل اينكه سطح
فيبرهاي چوبي ليگنو سلولزي مي باشد در برابر گرما و فشار سخت شده و در صورت مخلوط
شدن با ساير افزودني ها كمك شاياني به ارتقاء سطح كيفيت آن مي شود تا بتوان در ساخت
كابينت آشپزخانه، مبلمان، ميزو صندلي، اثاثه اداري و… از آن بهره جست.
و نزديك شدن اين فاكتور به چوب طبيعي مي توان از عمليات MDF به منظور افزايش مقاومت
روكش كردن سطح با كاغذهاي لمينه با سرعت سخت شدن سريع استفاده نمود و اين عمليات
زماني شرايط مطلوب را حاصل مي نمايند كه در حين فرآيند توانسته باشيم. توزيع و يكنواختي
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر

طرح کارآفرینی توليد محصولات ساخته شده از MDF

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید