طرح کارآفرینی توليد كارتن پلاستيكي

طرح کارآفرینی توليد كارتن پلاستيكي

تعداد صفحات: 50

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4300 تومان

تعداد نمایش: 147 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4300 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد كارتن پلاستيكي

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۳
۳ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۳
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۳
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۴
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۴
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۵
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۶
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۷
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۷
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۹
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۹
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۳
۱۷ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۱۸
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كارتن پلاستيكي ت
عناوين صفحه
۲۰ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۱
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۲۵
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۲۵
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۲۷
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۲۸
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۳۷
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۳۹
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۴۲
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۴۳
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۴۵
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۴۶
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كارتن پلاستيكي صفحه ۱
مقدمه
پلاستيك تركيبي است كه از موادي چون نفت و گاز كه در كشور پهناورمان ايران به وفور يافت مي
شود بدست مي آيد .از اينرو توليد پلاستيك و محصولات پلاستيكي مي تواند به عنوان يك صنعت پيشرو
در اقتصاد كشور نقش بسزايي داشته باشد . محصولي كه در اينجا به بررسي آن مي پردازيم كارتن
پلاستيكي مي باشد . كارتن عبارت است از يك حجم توخالي كه به منظور جابجايي و حمل كالا از محل
توليد به محل عرضه استفاده مي شود و متناسب با اشيايي كه داخل آن قرار مي گيرد، شرايط انبار و
نحوه حمل و نقل تا محل عرضه، داراي ابعاد گوناگوني مي باشد و عموما به شكل مربع مستطيل يا مكعب
است. از كارتن هاي پلاستيكي در مصارف زيادي استفاده مي شود . از جمله حمل و نقل شير، نوشابه هاي
گوناگون، ميوه، پيچ و مهره، واشر و غيره كه بسته به نوع مصرف، پلاستيك هاي متفاوتي در آنها بكار
برده مي شود و معمولا داراي روش توليد يكساني مي باشند از اين ميان ما به بررسي كارتن پلاستيكي
ميوه مي پردازيم.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كارتن پلاستيكي صفحه ۲
رئوس مطالب
(( -۱-۱ نام و كد محصولالات ((آيسيك ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي
-۱-۳ شرايط واردات
-۱-۴ بررسي و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد
-۱-۷ بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-۱-۱۰ معرفي شرايط صادرات
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كارتن پلاستيكي صفحه ۳
بخش اول: معرفي محصول
( ۱ – نام و كد محصول (آيسيك ۳ – ۱
محصول مورد نظر در اين گزارش “كارتن پلاستيكي ” مي باشد كه براساس بررسي هاي بعمل آمده ,
منظور از كارتن پلاستيكي , صندوق هاي پلاستيكي بسته بندي و حمل و نقل شير و نوشابه و ميوه و … مي
باشد. از اينرو بدليل تعدد محصولات , در اين گزارش تنه ا به صندوق پلاستيكي ميوه پرداخته شده است .
طبق اطلاعات حاصله از مركز آمار و اطلاعات وزارت صنايع و معادن محصول اشاره شده داراي كد
آيسيك ۳ به شماره ” ۲۵۲۰۱۳۴۵ ” مي باشد.
۱– شماره تعرفه گمركي – ۲
شماره تعرفه گمركي اين محصول بنابر كتاب

طرح کارآفرینی توليد كارتن پلاستيكي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4300 تومان – خرید

پاسخ دهید