طرح کارآفرینی توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي

طرح کارآفرینی توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي

تعداد صفحات: 66

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 122 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۲
۴ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۶
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۷
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۷
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۷
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۹
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۱۰
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۲
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۳
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۵
۲۰ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۲۱
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد خمير و كاغذ از ضايعات كشاورزي ت
عناوين صفحه
۲۲ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۲
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۲۴
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۲۵
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۳۳
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۴۰
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۵۰
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۵۴
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۵۶
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۵۹
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۶۱
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۶۲
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي صفحه
١
مقدمه :
كاغذ در طول تاريخ پيدايش خود تا كنون مانوس ترين ، پايدار ترين و قابل اعتمادترين ابزار انتقال
انديشه بشري بوده و بي ترديد تا مدتهاي مديد چنين خواهد بود .در واقع بخش عظيمي از دانش
بشر كه مجموعه بزرگي از تجربيات و تفكرات او را در بر دارد به بركت كاغذ به دست ما رسيده
است و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است بطوركلي از زماني كه بشر كوشش كرد تا دانسته ها
و تجربيات خود را به آسان ترين شيوه ضبط و ثبت نموده و پس از آن به ديگران نيز منتقل نمايد .با
توجه به احتياجات و نياز هاي مختلف انسان اين پديده همواره دار اي كاربردهاي وسيعي شده و
سرانجام به كلي در هر شرايطي با نيازهاي بشر تناسب يافته است بطوريكه مي توان گذشته از نقش
اساسي فوق ، كاربرد بسيار زياد كاغذ و مقوا را در صنايع بسته بندي ذكر نمود .بطوركلي افزايش
مصرف سرانه كاغذ نشان دهنده غناي سيستم ارتباطي و تنوع تو ليدات ناشي از سيستم هاي مختلف
بسته بندي جامعه است كه در كل بيانگر رشد و تحول تكنولوژي آن جامعه به شمار مي رود.
براساس آنچه كه از كتب مختلف استنباط ميگردد مصريان اولين قومي بودند كه از مغز نوعي ني
بنام پاپيروس صفحاتي مي ساختند و براي نوشتن از آن استفاده ميك ردند.توليد كاغذ به گونه ايي
پيشرفته تر براي اولين بار در سال ۱۰۵ ميلادي توسط چيني ها صورت گرفته است و ماده اوليه ايي
كه به اين منظور بكار رفته عبارت از كنف،بامبو و پوست برخي از درختان بوده است كه بعدها اين
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي صفحه
٢
روش توليد كاغذ از چين به ژاپن رفته و از آنجا به نو احي مركزي آسيا و خاورميانه گسترش يافت و
بتدريج به اروپا رسيد.
كشورهاي اروپايي اولين مراكز توليد كاغذ بودند بطوريك ه اولين كاغذ اروپايي نيز به سال ۱۱۵۰
ميلادي در اسپانيا ساخته شد .پس از ظهور اسلام نيز ساخت كاغذ در كشورهاي اسلامي نظير
سمرقند،عراق،شام،مغرب،اندلس و مصر نيز گسترش يافت ولي متاسفانه در ايران چنانچه بايد و
شايد صنعت كاغذ سازي در قرون اوليه هجري توسعه چنداني نداشت بطوريكه نقطه شروع اين
صنعت در ايران از قرن هفتم هجري بوده است و بر اساس اسناد و مدارك تاريخي موجود در حدود
۷۰۰ سال قبل در يكي از شهرهاي اير ان به نام خونج كاغذ ساخته مي شدو در تاريخ معاصر فعاليت
چنداني در اين زمينه به چشم نمي خورد.
در سال ۱۳۲۹ به كمك بانك ملي و بخش خصوصي يك كارخانه كاغذسازي كه قرار بود به عنوان
مواد اوليه از كاه استفاده نمايد نصب گرديد كه اين واحد به سبب مشكلات و مسائل سياسي ر اكد
باقي ماند .بطوريكه هنوز هم قسمتي از ماشين آلات آن در محل كارخانه واقع در ورامين موجود
ميباشد.
سرانجام در سال ۱۳۴۶ كارخانه كاغذ پارس در هفت تپه تاسيس و در سال ۱۳۴۹ با ظرفيتي معادل
۳۵۰۰۰ تن در سال آغاز به بهره برداري نمود و در همين سال توانست ۱۲۳۰۰ تن كاغ ذ چاپ و
تحرير توليد نمايد كه بعد ها با اضافه نمودن دو خط توليد ديگر ظرفيت خود را به ۱۰۵ هزار تن در
سال افزايش داد.
در سال ۱۳۵۲ نيز صنايع چوب و كاغذ ايران تاسيس و در سال ۱۳۵۷ به بهره برداري رسيد.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي صفحه
٣
رئوس مطالب
(( -۱-۱ نام و كد محصولالات ((آيسيك ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي
-۱-۳ شرايط واردات

طرح کارآفرینی توليد خمير كاغذ از ضايعات كشاورزي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید