طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

صنايع دستي تجلي ويژگيهاي قومي، زبان، مذهب و بيانگر فعاليتهاي هنري- صنعتي يك ملت است و در ميان مردم و اقوام مختلف با آداب و رسوم و شيوه هاي متفاوت زندگي صنايع دستي متفاوتي رايج بوده است كه به تناسب شيوه زندگي هر قوم و سنن و رسوم خاص آنها تكميل يافته است.
تاريخ چند هزار ساله هنرهاي دستي نشان از قدمتي شايان و درخور توجه و اصالتي فراموش نشدني دارد.
نمونه هايي از اين آثار هم اكنون بعنوان ميراثهاي گرانقدر و ارزشمند تمدن و فرهنگ بشري در معروفترين موزه هاي ايران و جهان نگهداري مي شود كه خود از ارزش و كيفيت بالاي اين هنر- صنعت خبر مي دهد.
با توجه به تنوع صنايع دستي در استان خراسان و مزيت هاي اينگونه هنر با توليد و توسعه اكثر رشته ها مي توان به اهداف مورد نظر كه همانا ايجاد اشتغال، توليد، توسعه، صادرات باشد در كوتاه مدت برسيم.
در ابتدا اينگونه هنرها با ابزار كار سنتي توليد مي شد كه وقت زيادي را تلف مي نمود و توليدات از قيمت تمام شده بالايي برخوردار بودند وليكن اخيراً با توجه به ورود تكنولوژي در عرصه توليد صنايع دستي، بعضي از مراحل توليد با ماشين انجام و زمان توليد به حداقل رسيده است.
طرحي كه در حال حاضر ارائه مي گردد از تلفيق چند رشته از هنرهاي دستي است كه مي توان حكاكي روي چرم، معرق چرم، قلمزني روي سنگ و حكاكي روي چوب را نام برد.
اميد است با توسعه و آموزش اين رشته ها سهمي در توليد و اشتغال داشته و به قسمتي از اهداف برنامه بيست ساله جمهوري اسلامي ايران رسيده و خدمتي نمائيم.

شرح سرمايه گذاري: الف: سرمايه ثابت
۱- زمين ۲۰۰ متر مربع به ارزش ۵۰۰ هزار ريال، قيمت كل ۰۰۰/۱۰۰ هزار ريال
۲- ساختمان ۱۰۰ متر مربع به ارزش ۱۲۰۰ هزار ريال، قيمت كل ۰۰۰/۱۲۰ هزار ريال
۳- محوطه سازي ۱۰۰ متر مربع به ارزش ۳۰۰ هزار ريال قيمت كل ۰۰۰/۳۰ هزار ريال
۴- تأسيسات (شامل سيستم هاي حفاظتي و تهويه مطبوع و …)، قيمت كل ۰۰۰/۴۰ هزار ريال

۳- ماشين آلات و تجهيزات توليد (ارقام به هزار ريال)
رديف شرح تعداد واحد هزينه واحد هزينه كل
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹ دستگاه پرس بزرگ
دستگاه پرس كوچك
اره مويي برقي
قالب، سمبه، ماتريس، غالبهاي برشي
دستگاه CNC حكاكي
دستگاه ليزر برشي ضعيف
دستگاه پرس ۶۰ تني
اره و رنده برقي
دلر ۲
۲
۲
۱۲۰
۲
۱
۱
۲
۴ دستگاه
دستگاه
دستگاه
قطعه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
عدد
عدد ۵۰۰/۱۲
۵۰۰/۲
۵۰۰/۱

۰۰۰/۱۵۰
۰۰۰/۲۵۰
۰۰۰/۱۲۰
۰۰۰/۱۵
۵۰۰ ۰۰۰/۲۵
۰۰۰/۵
۰۰۰/۳
۰۰۰/۷۰
۰۰۰/۳۰۰
۰۰۰/۲۵۰
۰۰۰/۱۲۰
۰۰۰/۳۰
۰۰۰/۲
جمــع ۰۰۰/۸۰۵

طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید