طرح تولید یونیت دندانپزشکی

طرح تولید یونیت دندانپزشکی

تعداد صفحات: 35

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 138 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

-۱ نام و کد محصول
[ محصول این گزارش ((یونیت دندانپزشکی)) با کد آیسیک ۳۳۱۱۱۹۱۱ می باشد. [ ۹
یونیت ابزارهاي لازم را در اختیار دندانپزشک قرار می دهد. این مجموعه حداقل داراي یک توربین
هوا، میکروموتور و سرنگ سه کاره است. وسایل دیگر شامل توربین یا موتورهاي اضافه، قلم جرمگیري
و یک دستگاه کیور جهت پلیمریزاسیون (Fiber-Optic) اولتراسونیک، هندپیس الکتروسرجري، فیبر نوري
[ مواد رزینی خواهد بود. [ ۱
یونیت برحسب نیاز، هواي فشرده کنترل شده، آب سرد، فیبر نوري و الکتریسیته را به وسایل
می رساند. این عمل از طریق کلیدهاي قطع و وصل صورت می گیرد. این کلیدها دستگاه را به هنگام استفاده
[ روشن و توسط یک پدال پایی آن را کنترل می کند. [ ۱
محل قرارگیري وسایل به صور تهاي مختلفی طراحی و در تمامی آنها تلاش شده است تا هر چه
بیشتر ارگونومیک باشد. به عبارت دیگر طراحی این سیستمها به گونه اي انجام شده است که کارکردن با آنها
آسان تر بوده و باعث خستگی فرد نشود. کلاً بهتر است از سیستمی استفاده شود که با روش و سلیقه
[ دندانپزشکی که با آن کار می کند، هماهنگ باشد. [ ۲
ضروري است یونیت دندانپزشکی به گونه اي طراحی شود که انتشار عفونت را به حداقل رساند.
تمامی سطوح یونیت باید به آسانی تمیز و ضدعفونی شوند. هندپیس ها باید قابل استریل کردن باشند و هر
جزء که روي یونیت باقی می ماند مانند میکروموتور باید به وسیله غلاف هاي یکبار مصرف پوشانده شده، یا به
[ آسانی ضدعفونی شوند. [ ۲
در انتخاب یونیت زیبایی دستگاه نیز همانند سهولت انجام کار با آن اهمیت دارد. یونیتی که آراسته
و راحت نباشد، به ندرت براي بیماران جاذبه دارد. بسیاري از دندانپزشکان ترجیح می دهند یونیتی کوتاه
داشته باشند تا از حیطه دید بیماري که روي صندلی است دور باشد و بدین ترتیب محیط کار آرامی فراهم
[ شده و بیمار آرامش داشته باشد. [ ۳
۴
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران یونیت دندانپزشکی
[ یونیت دندانپزشکی شامل قسمتهاي زیر می باشد: [ ۴] و [ ۸
-۱ تجهیزات چرخشی (توربین هوا، میکرو موتور، ایرموتر، پوار) می باشد.
(light) -2 چراغ دندانپزشکی
-۳ سیستم بهداشتی شامل: کراشوار، لیوان پرکن، ساکشن(بزاق کش)
(Patient Chair ) -4 صندلی دندانپزشکی
(Compressor ) -5 کمپرسور
[ در ادامه هر یک از موارد زیر به تفصیل شرح داده می شود . [ ۴] و [ ۸
۱- یونیت دندانپزشکی – شکل ۱
۵
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران یونیت دندانپزشکی
(High-Speed) توربین هوا Ø
توربین ها ابزارهاي چرخنده با سرعت بالا هستند که جهت برداشتن نسج دندان و پوسیدگی در
حداقل زمان، بکار می روند. مکانیسم کار توربین بر اساس حرکت و عبور هوا و در نتیجه به چرخش درآمدن
کارتریج می باشد. از آنجائی که توربین ها ابزار آلاتی گران قیمت و بسیار حساس می باشند، لذا موارد زیر را باید
به دقت مورد توجه قرار داد.
هر توربین باید فشاري متناسب با آنچه کارخانه سازنده توصیه نموده، داشته باشد. کمتر یا بیشتر از ü
۲ بار و سر توربی نهاي -۲/ این میزان براي دستگاه زیان آور است. معمولاً سر توربین فشاري بین ۲
۳۰۰۰۰ و – ۲ بار را نیاز دارند که سرعت توربین هاي نوع اول بین ۳۵۰۰۰۰ /۷-۳/ با سرعت بیشتر ۲
در نوع دوم تا ۶۰۰۰۰۰ دور بر دقیقه متغیر می باشد.
۲ سوراخ (لوله) دیده می شود که همیشه کوچکترین لوله مخصوص آب و – در انتهاي سر توربین ۴ ü
می باشد که از همین لوله باید روغن کاري یا اسپري نمود. (Drive- air) روبروي آن لوله هاي ورودي
نکته دیگري که باید مورد توجه قرارگیرد این است که روي هندپیس و توربین علامت ü
وجود داشته باشد. یعنی قابل اتوکلاو باشد. (Autoclavable)
(Low-Speed) ایرموتور Ø
ایرموتور نیز ابزاري چرخنده با دور پایین بوده و نیروي محرکه (چرخش) آن هوا می باشد. ایرموتور
یا دور چپ و راست رادارد. این ابزار مانند توربین باید بر اساس فشار کافی که از (L-O-R) قابلیت چرخش
۲ بار) /۷ -۳/ طرف کارخانه سازنده توصیه می گردد تنظیم شود.(معمولاً ۵
۲ لوله بوده و طریقه روغ نکاري و – انتهاي ایرموتور کاملاً شبیه انتهاي توربین می باشد. یعنی داراي ۴
ضد عفونی یا استریل نمودن آن مانند توربین می باشد.
میکرو موتور Ø
میکروموتور ابزار چرخنده با دور پایین می باشد.
۶
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران یونیت دندانپزشکی
که حداکثر ۲۴ ولت می باشد به حرکت در می آید. برق DC نیروي محرکه آن برق و با ولتاژ متغیر
مانند برق باطري بوده و فاقد فرکانس می باشد. DC
انتهاي میکروموتور اصلاً شبیه ایرموتور نمی باشد و به راحتی می توان این دو دستگاه را از یکدیگر
تشخیص داد. در میکروموتور دور چپ و راست با دست امکان پذیر نبوده و باید با پدال انجام شود.
یکی از مزی تهاي میکروموتور به ایرموتور نر متر کارکردن و کاربرد بدون ارتعاش م یباشد و به همین
دلیل در اعمال جراحی از میکرو موتور استفاده می شود.
پوار یا سرنگ آب و هوا Ø
پوار یا سرنگ آب و هوا داراي ۲ نوع می باشد:
-۱ سه کاره
-۲ شش کاره
سرنگ تمام یونی تهاي ایرانی، سرنگ سه کاره می باشد. این سرنگ ها قابلیت انجام سه کار یعنی آب
سرد، هواي سرد و اسپري سرد را دارا می باشند.
در یونی تهاي خارجی همین سرنگ شش عمل آب سرد، آب گرم، هواي سرد، هواي گرم، اسپري
سرد و اسپري گرم را انجام می دهد. بطورکلی سرنگ آب و هوا نگهداري خاصی نیاز نداشته ولی در صورت
سقوط حتماً آسیب خواهد دید.
یونیت توسط هواي فشرده، آب و الکتریسیته از طریق کلید یا پدال فعال می گردد. اتصال تجهیزات
چرخشی و سرنگ آب و هوا به یونیت از دو طریق زیر انجام می شود:
شیلنگ از بالا
شیلنگ آویز ( تلفنی) و معمولی
یونیت هاي شیلنگ از بالا احتمال سقوط توربین، ایرموتور و یا سرنگ آب و هوا را از بین می برد.
ضروري است که یونیت دندانپزشکی طوري طراحی گردد که وسایل به راحتی در دسترس دندانپزشک قرار
گرفته و انتشار عفونت را به حداقل برساند.
۷
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران یونیت دندانپزشکی
سطوح یونیت باید کاملاً صاف و صیقلی باشد تا به راحتی تمیز و ضد عفونی گردد. رنگ آن نیز باید
پخته باشد تا محلول هاي ضدعفونی باعث تخریب رنگ نشود

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید