طرح تولید بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))

طرح تولید بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))

تعداد صفحات: 46

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 214 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

طرح تولید بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))

كالاهاي پلاستيكي غالبا ازمواد پليمري مصنوعي ساخته شده و به خاطر دوام و پايداري زياد در محيط
زيست، آلودگي هاي شديدي را به وجود آورده كه رهايي از آنها به آساني ميسر نيست.
مصرف پلاستيك ها، با توسعه تكنولوژي هاي فرآيند و شكل دهي، در صنايع مختلف از جمله صنايع بسته
بندي، لوازم خانگي، كشاورزي، خودرو سازي و… گسترش فوق العاده اي يافته است. هرچند كه پلاستيك ها
٢٥ درصد – حدود ١٠ % وزني ضايعات جامد را تشكيل مي دهند، ولي به علت دانسيته كم، حجمي بين ٣٠
[ ازكل ضايعات جامد را در بر مي گيرند.[ ٣
% پلاستيك ۱۰
% غذا ۲۰
% كاغذ ۳۱
% ساير ۲
% ساير مواد آلي ۳۱
% شيشه ۱
% آهن ۵
١- درصد ضايعات دور ريختني درزباله هاي شهري – نمودار ١
از طرف ديگر مواد پليمري و پلاستيك ها تجزيه ناپذيرند و مشكلات زيادي را به لحاظ زيست محيطي
ايجاد مي كنند. بنابراين بازيافت پليمرها هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ زيست محيطي حائز اهميت
است و كشورهاي پيشرفته در اين زمينه فعاليت هاي زيادي را انجام داده اند و در حال حاضر تكنولوژيهايي
ارائه شده است كه كيفيت محصولات بازيافتي آنها بسيار بالا و مطابق كليه استانداردهاي بين المللي
مي باشد.

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي ضايعات پلاستيك
بازيافت فرآيندي است كه طي آن مواد زائد جدا شده و به عنوان ماده اوليه براي توليد محصولات جديد
به كار برده مي شوند، به عبارت ديگر بازيافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل استفاده به چرخه توليد يا
طبيعت.
فوايد بازيافت عبارتند از:
١- حجم زباله ورودي به محيط زيست كاهش مي يابد.
٢- از آلودگي كاسته مي شود.
٣- نياز به مراكز دفن و زباله سوزها كاهش مي يابد.
٤- نياز به توليد و يا ورود مواد خام از خارج كاهش مي يابد.
٥- توليد ملي افزايش مي يابد.
٦- اشتغال ايجاد مي شود.
٧- سطح بهداشت عمومي بالا مي رود.
يت انواع ضايعات پلاستيكي ·
الف- ضايعات صنعتي
شامل ضايعات واحدهاي توليدي محصولات پلاستيكي مي شود.
ب- ضايعات خانگي
شامل قطعات پلاستيكي دور ريختني پس از مصرف، همچون ظروف يكبار مصرف، فيلم هاي پلاستيكي،
قطعات مستعمل و مستهلك شده و نظاير آن مي شود.
ج- ضايعات كشاورزي
شامل كيسه ها و فيلم هاي پلاستيكي مورد استفاده در كشاورزي و … مي شود.
د- ضايعات تجاري
شامل بسته بندي كالاهاي تجاري مي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي ضايعات پلاستيك
مواد پلاستيكي، به علت سبك بودن و حجم زياد مصرف، بخش قابل ملاحظه اي از ضايعات صنعتي را
تشكيل مي دهند. درنتيجه دور ريختن و انهدام آنها مشكلات بيشماري در پي خواهد داشت. علاوه بر اين
مشكلات توجه به مسائل اقتصادي نيز سبب ايجاد حساسيت بيشتري براي بازيافت پلاستيكها شده است.
يك برنامه ريزي خوب براي بازيافت ضايعات پلاستيكي، نه فقط آلودگي محيط زيست را كاهش مي دهد
[ بلكه مي تواند اين مواد را به جاي بخشي از مواد اوليه به چرخه توليد برگرداند.[ ٦
در ادامه توضيحاتي راجع به جنس پلاستيك هاي بازيافت شده مصرفي در صنايع مختلف ارائه شده
[ است.[ ٥
(PET) ١- پلي اتيلن ترفتالات
انواع بطري(آشاميدني، دهان شوي، نوشابه)، الياف، فيلم و ورق، فرش، تسمه، باتري
(HDPE) ٢- پلي اتيلن سنگين
لوله، سطل، گلدان، حفاظ باغچه، فيلم و ورق، خانه حيوانات، الوار پلاستيكي، كاشي، انواع بطري(شير، مواد
شوينده، شامپو، روغن موتور)
(LDPE) ٣- پلي اتيلن سبك
سطل زباله، كاشي، مبلمان، فيلم، ورق، الوار پلاستيكي، ظروف غذا و نان

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي ضايعات پلاستيك
(PVC) ٤- پلي وينيل كلرايد
بسته بندي، فيلم و ورق، كاشي،جعبه كاست، كابل، انواع بطري
(PP) ٥- پلي پروپيلن
باتري اتومبيل، قيف، چرخ دوچرخه، سطل، ورق، سيني هاي مخصوص ماكروويو
(PS) ٦-پلي استايرن
ترمومتر، ايزولاسيون حرارتي، كارتن تخم مرغ، بسته بندي، فنجان نوشيدنيهاي گرم، لوازم آشپزخانه
(PC) ٧- پلي كربنات
شيشه هاي شيرخوري كودكان( به دليل گران بودن پلي كربنات، اين پليمر كمتر در بسته بندي مواد غذايي
استفاده شده و بيشتر در شيشه هاي شير كودكان بكار مي رود.)
٨- مخلوط پلاستيك ها
پايه هاي زهكشي، نرده هاي پلاستيكي، بلوك هاي سنگ فرش، تسمه نقاله
اگر در اين صنايع از پليمرهاي بازيافت شده به عنوان ماده اوليه استفاده شود، قيمت تمام شده كالاكمتر از
زماني است كه پليمر نو بكار رود. بنابراين توليدكنندگان قادر خواهند بود كه محصولاتي با قيمت مناسب تر
به بازار عرضه كنند.
در برخورد با مسأله بازگرداني يك ماده، م يبايست ويژگي هاي شيمي فيزيكي آن، منابعي كه اين ماده از آنها
بازيافت شده، تكنولوژ يهاي بكار رفته براي آسياب و بازگرداني آن و كاربردهاي متصور براي محصول قابل
ساخت از ماده بازيافتي مورد بررسي قرار گيرد.
يك مورد قابل توجه به شمار م يرود كه به ما اجازه PET ، در ميان موضوع عمومي بازيافت پلاستيك ها
مي دهد جنبه هاي مسأله بازيافت را بيازمائيم و تكنولوژي هاي گوناگون را با يكديگر مقايسه كنيم.
پلياستر از جمله پليمرهايي است كه تخريب آن در محيط زيست بسيار طولاني ميباشد. درنتيجه بازيافت
اين ماده علاوه بر كمك به محيط زيست، مانع مصرف انرژي ميشود. بازيافت پلياستر به صورت مكانيكي يا

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي ضايعات پلاستيك
شيميايي انجام مي شود. فرآيند بازيافت پلي استر احتياج به انرژي كمي دارد و ويژگي هاي آن نزديك و
مشابه ماده نو است. در ضمن مي توان پلي استر بازيافتي را در صنايع مختلفی بکار برد. پلی استر بازيافتی را
می توان در توليد مجدد انواع بطری, فيلم و ورق, الياف و کاربردهای صنعتی نظير تسمه مصرف کرد.
به صورت خالص داراي مشكلي خاص در بازگرداني نيست. PET ، همانند بسياري از پليمرها، از ديدگاه فني
از طرفی ويژگيهای پلی استر بازيافتی بسيار شبيه به پليمر نو می باشد. در حاليکه خصوصيات ساير پليمرها
پس از بازيافت تغيير می کند در ضمن محصولات بازيافتی از ساير پليمرها کاربرد صنعتی ندارند.

موارد مصرف
در صنايع مختلف PET ١- درصد مصرف جهاني – نمودار ٢
در توليد الياف می باشد. بنابراين با توجه به اين موضوع و PET ١، عمده ترين کاربرد – با توجه به نمودار ٢
براي توليد الياف استفاده نمايد، وجود ندارد. PET اينکه در حال حاضردركشور واحدي كه از ضايعات
بازيافتي توليد خواهد شد، PET محصول نهايي اين طرح الياف پلي استري مي باشد كه از بطري هاي
بنابراين در ادامه توضيحاتي در مورد محصول نهايي اين طرح ارائه شده است.

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي ضايعات پلاستيك
معرفي الياف پلي استر ·
از مهمترين انواع الياف پلياستر ميتوان به الياف پلياتيلن ترفتالات (الياف تريلين و داكرون) اشاره كرد.
تهيه ميگردند. PET از چيپس (Polyethylene Terephtalate; PET) پلياستر PET الياف
الياف پلياستر به آن دسته از الياف مصنوعي گفته ميشود كه از پليمريزاسيون يك استر بوجود آمده باشد.
استرها خود از جايگزيني هيدروژن يك اسيد (معمولاَ اسيد ترفتاليك) توسط يك گروه آلكيل، آريل،
مرتباَ تكرار (–co-o—) آليسيكليك و يا هتروسيكليك به دست ميآيند. معمولاَ در پلياسترها گروه استري
در انگلستان تهيه Calico Printers Association (C.P.A) ميشود. الياف پلياستر ابتدا به وسيلة كمپاني
[ شدند. براي ساخت اين الياف از تحقيقات اوليه كه به وسيله كاروترز انجام گرفته بود، استفاده شد.[ ١٠
مستقيما توليد ميگردد. اين (Melt Phase) فاز مذاب PET غالبا در واحد توليد IV=٠/ با ٦ PET گريد الياف
و يا الياف بلند يا پيوسته يا يكسره (Staple الياف به دو صورت كوتاه يا غير يكسره (استيپل
٧٥- ١ براي استيپل و ٣٠٠ /٣-١/ توليد ميگردد. دنير الياف پلي استر مصرفي معمولا ٥ (Filament (فيلامنت
براي فيلامنت است.
از جمله نامهاي تجاري كه امروزه براي الياف پلياستر بكار ميروند ميتوان به ترويرا (توليدي شركت
هوخست) در آلمان، ترگال (شركت رودياستا) در فرانسه، تريتال (شركت رودياتس) در ايتاليا، ترلنكا (شركت
انكا) در هلند و ويكرون (شركت ببيانت ميلز) در آمريكا اشاره كرد.
پلياستر به شرايط ساخت، تركيب شيميايي الياف و شرايط آزمايش آن بستگي PET خواص فيزيكي الياف
١ خواص فيزيكي الياف پلي استر ارائه شده است. – دارد. در جدول ١

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید