طرح توليد پلاستوفوم

طرح توليد پلاستوفوم

تعداد صفحات: 56

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 167 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توليد پلاستوفوم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
-۱ معرفی محصول
١- نام و كد محصول ١ -١
٢- شماره تعرفه گمركي ٤ -١
٣- شرايط واردات ٥ -١
٤- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٦ -١
٥- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٦ -١
٦- موارد مصرف و كاربرد ٧ -١
٧- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٨ -١
٨- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ٩ -١
٩- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول ٩ -١
١٠ – شرايط صادرات ١٠ -١
-۲ وضعیت عرضه وتقاضا
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
محصول
١١
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفيت، -٢
محل اجرا، ميز ان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
١٧
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا) ١٨ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ١٨ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصو ل از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه -٢
آن(چقدر به کجا صادر شده است) ٢١
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٢١ -٢
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها. ٢٢
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم (به شکل اجمالي) در فرآيند توليد محصول ٣٤
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و
و اينترنت و بانک ه اي UNIDO ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، و
اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهيزات و…)
٣٦
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت ارزي و ريالي
ان و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده ٤١
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٤٤
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٤٥
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي (راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٤٦
فهرست مطالب
عنوان صفحه
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٤٩
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٥١
منابع و مراجع ۵۲
١
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران پلاستوفوم
١- معرفي محصول
[ ١- نام و کد محصول [ ١،٢،٣،٦ -١
نام محصول مورد مطالعه پلاستوفوم و کد آيسيک اين محصول ٢٥٢٠١٧١٣ مي باشد. پلي استايرن در
برابر اكسيد كننده هاي قوي ناپايدار است و در اكثر حلالهاي آلي بجز هيدروكربنهاي آليفاتيك و الكلها حل
ميشود. مواد حاصل از اشتعال پلي استايرن براي چشم بسيار مضر است. جدول ١ برخي خواص فيزيكي
پلي استايرن را نشان مي دهد.
١- خواص فيزيكي پلي استايرن – جدول ١
۲۴۰ (° C) نقطۀ انجماد
۱,۰۵ (gr/cm چگالی( ۳
۳۲۰۰ (MPa) مدول کششی
۴۹۰ (° C) نقطۀ اشتعال
۱۵۵ (MPa) سختی
۰،۱۶ (W K-١m- قابلیت هدایت الکتریکی ( ١
پایداري در شرایط جوي پایدار است
خواص پلي استايرن بر حسب بلندي و كوتاهي زنجير ههاي پليمر و تعداد شاخه هاي جانبي تغيير
ميكند. بطور كلي افزايش طول زنجيره ها كه معرف وزن ملكولي بالاتر ميباشد، باعث اصلاح خواص مكانيكي
ميگردد، ولي در عين حال تبديل آن را به اشكال مختلف دشوار ميسازد.
ساختمان پليمري پلي استايرن داراي شبكه منظمي نبوده و بصورت آمورف (غير كريستال) است و
بدين جهت شفا فترين نوع پلاستيك ميباشد. اشياء ساخته شده از پلي استايرن شبيه شيشه بوده و ٩٠
درصد طيف مرئي را از خود عبور ميدهند. اين خاصيت باعث ابداع كاربردهاي مفيدي براي اين پلاستيك
گرديده است. نوع معمولي پل ياستايرن تحت فشار شكل اصلي خود را حفظ ميكند ولي در مقابل ضربه
شكننده ميباشد.
چون ساختمان پلي استايرن عاري از گروههائي با خواص قطبي است، بدين جهت اين پلاستيك
بصورت يك عايق الكتريسيته عمل مينمايد. اين كيفيت با تغيير درجه حرارت و فركانس كاهش نمييابد. به
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران پلاستوفوم
دليل غير قطبي بودن پلي استايرن، اين ماده در مقابل محلول هاي رقيق اسيدي و بازي بخوبي مقاومت
مينمايد. ولي در مقابل حلال هاي كلرينه و حلقوي آسيب پذير است.
اشياء ساخته شده از پلي استايرن در مدتي محدود تا ٩٠ درجه سانتيگراد بدون تغيير شكل باقي
٨٠ درجه تجاوز نمود، بدين – ميمانند، ولي چنانچه حرارت براي مدتي طولاني وارد شود نبايستي از ٨٥
جهت ميتوان از آن بعنوان ظروف حمل مايعات گرم استفاده نمود. پلي استايرن در مقابل حرارت مستقيم و
بالا قابل اشتعال بوده و در برخي كاربردها بايستي مواد ضد اشتعال به آن افزوده گردد.
پلي استايرن در مقابل اشعه ماوراء بنفش و اكسيداسيون بوسيله اكسيژن موجود در جو مقاومت
چنداني ندارد، بنابراين غالباً مواد تثبيت كننده به آن افزوده ميشود.
از لحاظ بهداشتي پلي استايرن يك از بي ضررترين پلاستيك ها بشمار ميرود. مضافاً نظر باينكه پليمر
استايرن از خلوص زيادي برخوردار بوده و حاوي مقدار ناچيزي مونومر استايرن و اتيل بنزن ميباشد، ظروف
و بسته بندي پلي استايرن براي مواد غذائي كاملاً مورد تائيد قرار گرفته است.
پلي استايرن ها داراي انواع زير ميباشد:
١- نوع معمولي پلي استايرن كه بوسيله پليمريزاسيون مونومر استايرن بدست ميآيد و بنام
معروف است. اين پلاستيك داراي خلوص بيش از ٩٩ درصد General purpose polystyrene (GPPS)
بوده و اشياء ساخته شده از آن كاملاً شفاف ميباشند. ولي بعلت كمي مقاومت در مقابل ضربه قابل استفاده
در برخي كاربردها نميباشد.
٢- براي افزايش مقاومت در مقابل ضربه معمولاً نوعي از لاستيك مصنوعي بر پايه بوتادين به مقدار
٣ درصد به مونومر استايرن در هنگام (پليمريزاسيون) افزوده ميشود. اين تركيب باعث بالا رفتن -١٠
مقاومت مكانيكي شده ولي شفافيت و مقاومت در مقابل اكسيداسيون و اشعه ماوراء بنفش را تقليل ميدهد.
نوع لاستيك اضافه شده غالباً پلي بوتادين يا استايرن بوتادين ميباشد. در واقع اين تركيب يك
كوپليمريزاسيون بمعني واقعي نيست بلكه ذرات لاستيك بصورت پراكنده در پلي استايرن باقي ميمانند. عمل
كوپليمريزاسيون مابين مولكول هاي لاستيك و استايرن در حاشيه ذرات لاستيك صورت ميگيرد ولي در
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران پلاستوفوم
٣ درصد وزن پلي استايرن را – داخل ذرات و لاستيك بصورت اوليه باقي ميماند. با اينكه

طرح توليد پلاستوفوم

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید