طرح توليد ترانسفورماتور

طرح توليد ترانسفورماتور

تعداد صفحات: 46

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 167 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

درحال حاضر درحدود بيست و پنج درصد از برق توليدي كشور بدليل تلفات سيستم هاي توليد،
انتقال و توزيع نيرو به هدر مي رود و عليرغم فعاليت هاي پراكنده اي كه در زمينه كاهش چنين تلفاتي
صورت گرفته است، هنوز نتيجه مثبت به چشم نمي خورد . وجود اينگونه تلفات بخصوص در سيستم
توزيع نيروي كشور، از يك طرف باعث از بين رفتن حجم قابل توجه انرژي الكتريكي است و از
طرف ديگر اين تلفات فراوان به توسعه روز افزون اما غير منطقي شبكه برق مي انجامد . از ساليان
دور كشورهاي مختلف تلاشهاي فراواني نموده اند تا با استفاده از روشها و تكنيكهاي مختلف مقدار
تلفات را كاهش دهند و در اين رابطه مناسب ترين نتايج وقتي بدست آمده است كه قبل از اعمال هر
روش ، بررسي هاي دقيق در مورد آنها صورت گرفته باشد .
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۴۳
امكان سنجي مقدماتي توليد ترانسفورماتور
۲
يكي از مناسب ترين و اقتصادي ترين روشهاي كاهش تلفات شبكه توزيع كشور بهبود بازدهي
ترانسفور ماتورهاي توزيع مي باشد . لذا بايد با استفاده از طراحي و مواد مناسب و با در نظر گرفتن
طرحهاي فني – اقتصادي با زمانهاي برگشت سرمايه كوتاه مدت نسبت به بهبود بازده
ترانسفور ماتورهاي توزيع و كاهش تلفات آنها اقدامات مؤثري انجام شود و در نتيجه هر گونه فعاليت
در زمينه بهينه سازي راندمان آنها بسيار با ارزش خواهد بود.
طبق بر آوردهاي انجام شده و محاسبات صورت گرفته نشان مي دهد كه در پايان برنامه سوم توسعه
۵ ميليارد كيلووات ساعت از انرژي الكتريكي توليدشده / ۴ الي ۵ / كشور (سال ۱۳۸۳ ) سالانه حدود ۵
در كشور به دليل تلفات ترانس هاي توزيع به هدر رفته كه اين ميزان معادل با توان توليدي يك
۵۰۰ مگاوات دربار كامل خود مي باشد . بديهي است كه با توسعه توليد – نيروگاه بظرفيت تقريبي ۶۰۰
برق كشور در دهه هاي آينده پتانسيل بالقوه كاهش تلفات برق از طريق بهبود بازده
ترانسفورماتورهاي توزيع افزايش بيشتري خواهد يافت.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۴۳
امكان سنجي مقدماتي توليد ترانسفورماتور
۳
۲٫ معرفي محصول
ترانسفورماتورها تجهيزاتي هست ند كه وظيفه تبديل ولتاژ و جريان الكتريكي را در سيستمهاي توزيع
و انتقال در يك فركانس ثابت و مشخص بر عهده دارند . در ميان انواع مختلف اين تجهيزات ،
ترانسفورماتورهاي توزيع ، آمار فروش و استفاده فراواني داشته است، لذا از اهميت ويژه برخوردار
مي باشد. براساس استانداردهاي موجود ترانسفورماتورهاي توزيع براي تبديل ولتاژهايي در حدود
۴۸۰ ولت تا ۳۵ كيلو ولت (ولتاژ فشار قو ي ) به ولتاژ هاي در حدود ۱۲۰ تا ۴۸۰ ولت (ولتاژ فشار
۰ تا ۲۵۰۰ كيلو ولت آمپر مورد استفاده قرار مي گيرند . با توجه به اين / ضعيف) و درمحدوده توان ۲۵
امر مشخص مي شود كه حجم زيادي از ترانس هاي مورد استفاده در دنيا از نوع ترانس هاي توزيع
مي باشند.
ترانسفورماتورهاي توزيع خشك رزيني ترانسفورماتورهاي توزيع روغني
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۴۳
امكان سنجي مقدماتي توليد ترانسفورماتور
۴
۱-۲ . انواع ترانسفورماتورها و موارد معرف و كاربرد آنها
مهمترين انواع ترانسفورماتورها شامل ترانسفورماتورهاي برق مورد استفاده در تبديل ولتاژ
،Instrument Transformers ترانسفورماتورهاي اندازه گيري ،Power Transformers
و ترا نسفورماتورهاي وسائل نقليه Starting Transformers ترانسفورماتورهاي راه اندازي
و ترانسفورماتورهاي جوشكاري Truction Transformers متحرك بر روي خط آهن
مي باشن د، كه در ميان آنها ترانسفورماتورهاي برق مورد استفاده در تبديل ولتاژ كه براي
انتقال و توزيع انرژي الكتريكي بكار مي روند اهميت ويژه اي دارند.
ترانسفورماتورهاي توزيع معمولاً به دو دسته اصلي تقسيم بندي مي شوند كه شام ل :
و ترانس هاي توزيع خشك رزيني Oil Immersed Transformers ترانس هاي توزيع روغني
مي باشند. Dry Type Transformers
هسته و سيم پيچ آن در داخل روغن ، Oil Immersed Trans در ترانسفورماتورهاي روغني
قرار دارند در حاليكه در ترانس هاي خشك هسته و سيم پيچ در داخل مايع عايق (عمدتاً
روغ ن) قرار ندارند . از طرف ديگر ترانسفورماتورها عمدتاً به دو گروه ترانسفورماتورهاي تك
فاز و ترانسفورماتورهاي چند فاز ( معمولاً سه فاز ) تقسيم بندي مي شوند كه در ترانسهاي
تك فاز از يك سيم پيچ اوليه و يك سيم پيچ ثانويه استفاده مي شود، در حاليكه در ترانس هاي
سه فاز سه سيم پيچ اوليه و سه سيم پيچ ثانويه موجود م يباشد . ذيلاً نمودار انواع
ترانسفورماتورها و قطعات ترانسفورماتور نشان داده مي شوند:
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۴۳
امكان سنجي مقدماتي توليد ترانسفورماتور
۵
انواع تراسفورماتور:
– ترانسفورماتورها و اتوترانسفورماتورهاي پست هاي فشار قوي
– ترانسفورماتورهاي نيروگاهي
– ترانسفورماتورهاي سه سيم پيچ
– ترانسفورماتورهاي دو ولتاژه
ترانسفورماتورهاي قدرت:
– ترانسفورماتورهايتوزيع خشك رزيني
۱٫نوع هرمتيك
-۲ نوع داراي منبع انبساط
– ترانسفورماتورهاي توزيع روغني:
ترانسفورماتورهاي توزيع:
– ترانسفورماتورهاي موبايل
– ترانسفورماتورهاي يكسوساز
– ترانسفورماتورهاي مخصوص كوره هاي قوس الكتريك
– ترانسفورماتورهاي مخصوص تست
– ترانسفورماتورهاي زمين
ترانسفورماتورهاي خاص:
– راكتورهاي شنت
– راكتورهاي سري
– راكتورهاي زمين
– نقطه نوترال كننده
راكتورهاي روغني:
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۴۳
امكان سنجي مقدماتي توليد ترانسفورماتور
۶
-۱ مواد عايقي (از جنس پرس اشبان ،چوب فشرده و كاغذ عايقي)
-۲ مقره هاي سراميكي (شامل مقره هاي فشار ضعيف، فشار متوسط و فشار قوي
۳۶ جهت استفاده بعنوان بوشينگ روغني در ترانسفورماتورها ومقره KV تا
چيني در خطوط توزيع مي باشد.)
-۳ رادياتور ( براي استفاده در سيستم خنك كننده ترانسفورماتورهاي توزيع ،
قدرت و راكتورهاي روغني مي باشد . ظرفيت خنك كنندگي رادياتورها بر اساس
تعداد و ابعاد پره هاي آن تعيين مي گردد.)
اين نوع كابل ها از ملزومات ساخت ) CIC -4 كابل هاي ترانسپوزها
ترانسفورماتورهاي قدرت با كيفيت بالا محسوب ميشوند.)
-۵ متعلقات ترانسفورماتور (در جهت استفاده در ترانسفورماتور هاي توزيع روغني
بوده و شامل متعلقات : كليدهاي تنظيم ولتاژ بي باري محفظه رطوبت گير ،ترمومتر
روغن و روغن نما ميباشد
قطعات
ترانسفورماتور
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۴۳
امكان سنجي مقدماتي توليد ترانسفورماتور
۷
۲-۲ . ويژگي هاي ترانسفورماتور توزيع
همانگونه كه قيد شد، ترانسفورماتورهاي توزيع شامل دو نوع ترانسفورماتورهاي توزيع
خشك رزيني و ترانسفورماتورهاي توزيع روغني مي باشد.
ترانسفورماتورهاي خشك رزيني بهترين گزينه ب راي توزيع انرژي الكتريكي با درجه بالاي
ايمني مي باشند . علاوه بر آنكه خودشان آتشگير نيستند، سبب انتشار آتش نيز نبوده و در
صورت آسيب ديدن آن، خطر نشت مواد آتشزا با آلوده كننده اي مثل روغن وجود دارند . اين
موارد باعث مي شود كه ترانس هاي خشك رزيني ايمن ترين و ق ابل اطمينان ترين نوع ترانس در
بازار باشد . اينگونه ترانسها داراي مزايايي چون : مناسب براي فضاي محدود، تلفات پايين،
استقامت بالا در برابر اتصال كوتاه و نصب آسان مي باشند . كاربرد آن در ساختمان هاي بلند
و برج هاي مسكوني، تجاري، كارخانجات سيمان، راه آهن و فرودگا ه ها مورد استفاده قرار
مي گيرد.
ترانسفورماتورهاي توزيع روغني از نقطه نظر ارتباط روغن با بيرون (تنفس ترانسفورماتور )
به دو دسته نوع هرمتيك و نوع داراي منبع انبساط مي توان تقسيم كرد.
ترانسفورماتورهاي توزيع هرمتيك داراي سيستم نگهداري روغني هستند كه از تماس روغ ن
عايق، اكسيژن و رطوبت كه عوامل اصلي فساد روغن و كاهش استقامت الكتريكي آن مي باشد
جلوگيري مي كند . ترانسفورماتورهاي هرمتيك براي نصب در محيط هاي مرطوب، مواردي كه
محدوديت عمليات نگهداري وجود دارد و ترانس هاي با نصب هوايي و فضاهاي محدود مثل
پست هاي پكيج بر انواع معمولي برتري دارند.
در زمان تغييرات درجه حرارت (Conservator) ترانسفورماتورهاي توزيع منبع انبساط
روغن ترانس و در نتيجه تغييرات در حجم روغن كنسرواتور نوسانات در حجم روغن را
متعادل و كنترل مي كند.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید