طرح توجيهي روغن كشي از دانه هاي روغني

طرح توجيهي روغن كشي از دانه هاي روغني

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 116 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح توجيهي روغن كشي از دانه هاي روغني

خلاصه طرح :
موضوع طرح : طرح روغن كشي از دانه هاي روغني
نوع توليدات وظرفيت : روغن خام ۱۰۰۰ تن ، كنجاله ۵۰۰ تن ، لينتر ۳۴۰
تعداد شاغلين : ۲۶ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۶۰۷۱
سرمايه گذاري ثابت : ۵۰۵۲
سرمايه در گردش : ۷۸۴
در آمد ساليانه: ۸۵۰۰
۱۳۸۴/ سود ويژه : ۵
۳ ساله / دوره بازگشت سرمايه : ۵
% نرخ باز دهي سرمايه : ۲۷
۲
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح :
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
۱۵۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰
-۲-۱ محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۵۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰
۲ حصار كشي ۷۵ ۲۵۰۰۰۰ ۳۰۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۱۵ ۲۰۰۰۰ ۷۵۰
جمع ۱۴۰
-۱-۳ ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا
(مترمربع)
هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال )
۱ سالن توليد ۴۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۵۰۰
۲ انبارها ۵۶۰ ۸۰۰۰۰۰ ۷۰۰
۳ ساختمان اداري و
سرويس ها
۸۸ ۱۱۰۰۰۰۰ ۸۰
۴ نمازخانه ۲۲ ۱۱۰۰۰۰۰ ۲۰
۵ آزمايشگاه ۱۴۴ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰
۶ نگهبان وسرايدار ۳۳ ۱۱۰۰۰۰۰ ۳۰
جمع ۱۴۲۷
۱۵۶۷= ۱۴۲۷ + ساختمان ومحوطه سازي = ۱۴۰
۳
۱-۴ : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح مشخصات
فني
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ برق رساني(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه)
۹۰
۲ آبرساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…) ۶۰
۳ گاز رساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…)
۴ امتياز خط تلفن ۲
۵ ايمني واطفا حريق ۸
۶ وسايل سرمايش وگرمايش
۷ مخازن ذخيره سوخت و آب ۱۶
۸ سيستم بخار: براورد تعدادوظرفيت ديگهاي
بخار
۱۰۰
۹ تهويه و هواي فشرده
۱۰ ساير ۷
جمع ۲۸۳

طرح توجيهي روغن كشي از دانه هاي روغني

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید