طرح توجيهي توليد كنسرو فراورده هاي غير گوشتي

طرح توجيهي توليد كنسرو فراورده هاي غير گوشتي

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 368 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد كنسرو فراورده هاي غير گوشتي

خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد كنسرو فراورده هاي غير گوشتي
نوع توليدات : انواع كنسروهاي غير گوشتي و ترشي جات
تعداد شاغلين : ۱۵ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۳۵۵۵
سرمايه گذاري ثابت : ۳۱۴۰
سرمايه در گردش : ۲۱۳
در آمد ساليانه: ۳۳۶۴
۱۰۱۳/ سود ويژه : ۵
دوره بازگشت سرمايه : ۳سال
% ۳۲/ نرخ باز دهي سرمايه : ۳

-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح :
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
۷۲۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰
-۲-۱ محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱۰ ۲۰۰۰۰ ۱ خاكبرداري و تسطيح ۵۰۰
۵۰ ۱۰۰۰۰۰ ۲ حصار كشي ۵۰۰
۲۰ ۱۰۰۰۰۰ ۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۲۰۰
جمع ۸۰
-۱-۳ ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا
(مترمربع)
هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال )
۷۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱ سالن توليد ۷۰۰
۲۵۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲ انبارها ۲۵۰
۳ ساختمان اداري و
سرويس ها
۸۴ ۱۲۰۰۰۰۰ ۷۰
۳۶ ۱۲۰۰۰۰۰ ۴ نمازخانه ۳۰
۸۴ ۱۲۰۰۰۰۰ ۵ آزمايشگاه ۷۰
۹۶ ۱۲۰۰۰۰۰ ۶ نگهبان وسرايدار ۸۰
۲۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ساير ۲۵
جمع ۱۲۷۵
۱۳۵۵= ۸۰ + ساختمان ومحوطه سازي = ۱۲۷۵
۳
۱-۴ : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ برق رساني(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه)
۱۵۰
۲ آبرساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…) ۲۰
۳ امتياز خط تلفن ۱۰
۴ ايمني واطفا حريق ۱۰
۵ وسايل سرمايش وگرمايش ۳۰
۶ مخازن ذخيره سوخت و آب ۲۰
۷ تهويه و هواي فشرده ۲۰
۸ ساير ۱۰
جمع ۲۷۰
۴
۱-۵ – ماشين الات وتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي:
رديف نام ماشين آلات وتجهيزات و
وسايل ازمايشگاهي
تعداد هزينه واحد
(ميليون ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۸۰ ۸۰ ۱ ديگ بخار ۱
۲۰ ۲۰ ۲ سختي گير ۱
۲۰ ۲۰ ۳ دستگاه دربندي قوطي ۱
۶۰ ۲۰ ۴ ديگهاي دو جداره استيل ۳
۲۰ ۱۰ ۵ اتو كلاو ۲
۱۰ ۱۰ ۶ آبسرد كن ۱
۳۰ ۲۰ ۷ دستگاه شستشو ۱
۲۰ ۲۰ ۸ دستگاه سور تينگ ۱
۱۰ ۱۰ ۹ ستگاه بوجاري ۱
۴۰ ۴۰ ۱۰ دستگاه ليبل زن ۱
۴۰ ۴۰ ۱۱ دستگاه چاپگر ۱
۲۰ ۲۰ ۱۲ دستگاه خرد كن ۱
۱۰ ۱۰ ۱۳ دستگاه آبميوه گيري ۱
۳۰ ۳۰ ۱۴ جرثقيل ۲
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵ تجهيزات آزمايشگاهي ۱
جمع ۵۱۰

طرح توجيهي توليد كنسرو فراورده هاي غير گوشتي

 

 

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید