طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني

طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 300 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و
شيريني

خلاصه طرح :
موضوع طرح : طرح توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني
نوع توليدات : بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني
تعداد شاغلين : ۱۵ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۳۴۷۲
۲۹۲۳/ سرمايه گذاري ثابت : ۵
۴۱۹/ سرمايه در گردش : ۵
در آمد ساليانه: ۵۱۰۰
سود ويژه : ۹۲۷
دوره بازگشت سرمايه : ۳ سال
نرخ باز دهي سرمايه : % ۳۲
۲
مقدمه :
ايجاد صنايع غذايي و تبديلي در كشورهاي در حال توسعه موجب چند برابرشدن ارزش
افزوده محصولات كشاورزي است . ارزان بودن مواد خام ، ارزبري كم ، نيروي كار
ارزان ونياز به سرمايه كم همگي از جمله عواملي است كه ايجاد صنايع تبديلي توجيه
ذير مي نمايد وموجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات كشاورزي ميشود . ÷
ساختار اقتصادي ايران بگونه اي است كه بخش كشاورزي وصنايع تبديلي همواره از
جايگاه ويژه اي در فرايند توسعه اقتصاد ، اجتماعي وسياسي كشور برخوردا بوده است
امكانات بلقوه ، وسعت اراضي قابل كشت ، تنوع اقليم ، سهم قابل توجه جمعيت
واشتغال در مناطق روستايي ، معيارهاي برتري اقتصادي از جمله برتري نسبي سرمايه
گذاري در اين بخش وارزش سرمايه داري ها وساختار اقتصادي توليد ومحروميت
زدايي استعدا د اين سرزمين را براي توسعه ورشدكشاورزي وراه اندازي صنايع تبديلي
وغذايي توجيه مي كند .
۳
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح :
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
۱۲۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۰۰
-۲-۱ محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۴ ۱۰۰۰۰ ۴۰۰
۳۷/ ۲ حصار كشي ۵ ۲۵۰۰۰۰ ۱۵۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۲ ۲۰۰۰۰ ۱۰۰
۴۳/ جمع ۵
-۱-۳ ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا
(مترمربع)
هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال )
۱ سالن توليد ۱۲۰ ۸۰۰۰۰۰ ۱۵۰
۲ انبارها ۱۶۰ ۸۰۰۰۰۰ ۲۰۰
۳ ساختمان اداري و
سرويس ها
۵۵ ۱۱۰۰۰۰۰ ۵۰
۴ نمازخانه ۳۳ ۱۱۰۰۰۰۰ ۳۰
۵ آزمايشگاه ۳۹ ۱۳۰۰۰۰۰ ۳۰
۶ نگهبان وسرايدار ۳۳ ۱۱۰۰۰۰۰ ۳۰
جمع ۴۴۰
۴۸۳/۵= ۴۳/۵+ ساختمان ومحوطه سازي = ۴۴۰
۴
۱-۴ : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ برق رساني(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشي

طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و
شيريني

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید