تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

تعداد صفحات: 5

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 140 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تکنولوژی آموزشی

– تعریف لغوی و اصطلاحی تکنولوژی آموزشی
– تعریف مورد توافق همگان در تکنولوژی آموزشی( جیمز براون و همکاران)
– پیشگامان تکنولوژی آموزشی
۱٫ مرحله ابزار و وسایل ۱۹۰۰ تولید پروژکتورها(سخت افزار)
۲٫مرحله مواد آموزشی فیلمبرداری‌ها، عکاسیها، فیلم‌سازیها،
تأثیر رنگ بر آموزش، اندازه و تصویر
۳٫مرحله نظامهای درسی-هماهنگی بین عناصرآموزشی(نظریه‌ عمومی سیستم‌ها)
مواد و سایل در خدمت نظام بزرگتری بنام نظام درسی درآمد
طراحی منظم تدریس( تکنولوژی آموزشی مد نظر قرار گرفت)
۴٫ مرحله نظامهای آموزشی- به آموزش افراد با توجه به نیازهای انها در رابطه با
جامعه خاص خو آنها مطرح شد
از اقتصاد دانان، جامعه شناسان، و روانشناسان بعنوان متخصصین بهره گرفته شد
۵٫ مرحله نظامهای اجتماعی- هماهنگ کردن فعالیتهای همه سازمانهای اجرایی و
آموزش بخش دولتی و خصوصی برای فعالیتهای آموزشی

مبحث سیستم
۱٫ تعریف سیستم
طبیعی باز خرده سیستم
۲٫ انواع سیستم سیستم
مصنوعی بسته فراسیستم(سیستم برتر یا کلان)
۳٫ اجزاء سیستم
۴٫ تعریف درون داد
۵٫ تعریف فرآیند
۶٫ تعریف برون داد
۷٫ تعریف بازخورد
۸٫ تعریف معیار
مبحث آموزش و ارتباط
– آموزش- به فعالیتهای هدفمند معلم برای ایجاد یادگیری در یاد گیرنده
– یادگیری
– تعریف ارتباط درون فردی
– انواع ارتباط گروهی
میان فردی با افزایش فراگیران
جمعی
– مدلهای ارتباطی و انواع آن

تکنولوژی آموزشی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید