مقاله رایگان علف هرز جو

مقاله رایگان علف هرز جو

مقاله رایگان علف هرز جو بيولوژي علف هرز جو گياهي پايدار و چندساله است كه بوسيله تخم تكثير مي شود . ساقه ها معمولاً‌به شكل لوله اي توخالي كه ۱-۲ فوت ارتفاع و گره هايي متورم داشته كه به صورت دسته [...]

ادامه مطلب