معرفی شغل حسابرسی

معرفی شغل حسابرسی

معرفی شغل حسابرسی   حسابرس باید بسیار دقیق بوده و توجه زیادی به جزئیات داشته باشد شغل حسابرسی حسابرس کیست؟ حسابرس وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آنها با اصول حسابداری و موارد [...]

ادامه مطلب