ازاد کردن حافظه آیفون در iOS 11

ازاد کردن حافظه آیفون در iOS 11

ازاد کردن حافظه آیفون در iOS 11  مدیریت حافظه آیفون   در ۱۱ iOS ویژگی به بخش حافظه ذخیره سازی اضافه شده است که با استفاده از آن می توانید حافظه پنهان را مدیریت کنید. کمبود حافظه، یکی از بزرگ [...]

ادامه مطلب