مقاله رایگان کیسه صفرا

مقاله رایگان کیسه صفرا

مقاله رایگان کیسه صفرا کیسه صفرا GALLBLADDER: عبارت است از کیسه گلابی شکل کوچکی که میان قطعات مختلف کبدی قرار دارد و صفرای کبد در گرد آمده و تا موقع استفاده از صفرا برای گوارش در آن جا می ماند. [...]

ادامه مطلب