مقاله رایگان توکسوپلاسموز

مقاله رایگان توکسوپلاسموز

مقاله رایگان توکسوپلاسموز مقدمه توکسوپلاسموز عبارت است از یک عفونت تک یاخته ای که در انسان ها و بسیاری از گونه های پستانداران و پرندگان ایجاد می شود. چندنوع در انسانها رخ می دهد: توکسوپلاسموزما [...]

ادامه مطلب