مقاله رایگان اندازه گیری شعاع زمین

مقاله رایگان اندازه گیری شعاع زمین

مقاله رایگان اندازه گیری شعاع زمین مقدمه در سال ۲۴۰ قبل از میلاد اراتوستنس (Erarosthenes) رئیس کتابخانه اسکندریه برای اولین بار شعاع زمین را اندازه گرفت. وی شنیده بود که در شهر سین (Syene) که [...]

ادامه مطلب