تمریناتی مفید برای افزایش تمرکز

تمریناتی مفید برای افزایش تمرکز

جدیدا نمی توانم درست تمرکز کنم و اصلا به چیزی توجه و دقت نمی کنم. مثلا صورت افراد را خیلی زود فراموش می کنم و موقع کار کردن چون روزانه باید کارهای زیادی را تعقیب کنم به علت زیادی کارها نمی توانم [...]

ادامه مطلب