روشن کردن یک کامپیوتر از راه دور

روشن کردن یک کامپیوتر از راه دور

روشن کردن یک کامپیوتر از راه دور ویژگی بیدار شدن از شبکه (WoL) سرنام Wake-on-LAN یکی از استانداردهای شبکه است که به یک کامپیوتر اجازه می‌دهد فارغ از آن‌که در چه وضعیتی قرار دارد (خاموشی کامل، [...]

ادامه مطلب