همه چیز در مورد امریه سربازی

امریه سربازی,امریه سربازی چیست,خدمت سربازی
همه چیز در مورد امریه سربازی

می دانید که مشمولان وظیفه در نیروهای مسلح خدمت می کنند. یعنی: ارتش، سپاه و یا نیروی انتظامی. طبق قوانین و براساس ضوابط خاصی ادارات دولتی هم می توانند از قوای وظیفه استفاده کنند.

عضویت در خانواده ایثارگران و تأهل هر کدام جزو امتیازات برتری است که بدست آن می تاب امریه سربازی گرفت. اگر فرمان نامه داشته باشید بعد از گذراندن دوره دو ماه آموزشی خویش را به سازمان مربوطه شناسایی کرده و با جامه شخصی و مشابه یک کارمند عادی دوره خدمت خود رادر محل کذایی خواهید گذراند. البته شما نیروی وظیفه خواهید بود و حقوقتان در همان بی گمان و اندازه باقی وظیفه ها پرداخت می شود مراکز دولتی هم از طریق اعلامیه های رسمی فرمان نامه می گیرند هم از راه غیررسمی. بهتر است شما ننشینید و منتظر که چشمتان به یک آگهی در روزنامه بخورد. با توجه به سلسله تحصیلی تان یک گردانیدن مرتبط را برگزیدن کنید.
معمولاً در مراکز دولتی در بخش های مرتبط با کارگزینی یک نفر هم مامور گرفتن سرباز امریه است. شرایط امریه اخذ را پرس و جو کنید. قانعشان کنید که به تخصص شما دربایستن دارند. قول و قرارتان را بگذارید تا لحظه ای که فیش سبز دستتان قبض کپی آن را به اتفاق مدارک باره نیاز آن گردانیدن تحویلشان دهید. باید خیالتان راحت باشد که وقتی شما به آموزشی رفتید کارهای اداری تان درست، به موقع و دلسوزانه اتمام می شود. روزپایان آموزشی که هنگام تقسیم نیروهاست فیش فرمان نامه شما باید برسد. ولی هیچ چیز صددرصد نیست. کوشش کنید از ۲ لغایت نهاد همهنگام واسه فرمان نامه اقدام نکنید چون ممکنه بعدا کارتون به دشوار اداری بخوره

پیشنهاد یک وی دو :  معرفی رشته پرستاری و بازار کار ان

مراحل اخذ فرمان نامه سربازی چیست
١- کمینه باید ۲ الی ٣ ماه پیش از تاریخ گسیل برای امریه اقدام کنید
٢- نباید در خدمت غیبت داشته باشید
٣- در بعضی از سازمان ها کسری خدمت پذیرفته نیست (بیش از ۳ ماه) ولی بعضیی ها می پذیرن.
۴- گزینش محلی خدمت با سازمان مربوطه است ، مگر اینکه از محل باره نیا ز خویش نامه ای مبنی بر نیاز آنها به سازمان ارائه دهید در غیر این صورت انتقال بعدی بسیار مشکل است
۵- مدت زمان فرمان نامه جزو سوابق استخدامی شما محسوب می شود
۶- امکان انصراف از فرمان نامه پس از پذیرفته شدن آن وجود ندارد
٧- حقوق پرداختی به کارمندان امریه حقوق سربازی است چه بسا کمی هم بیشتر
٨- امریه شدن در یک سازمان تعهدی به استخدام آینده شما در آن ایجاد نمی کند ولی آن را تسهیل خواهد کرد
٩- اعتبار دانشگاه و محل تحصیل از نظر آزاد یا سراسری بودن تفاوتی در استجابت امریه ندارد
١٠- ساعات کاری در محل امریه مشابه ساعت کاری برای سایر کارمندان آن گردانیدن است
مدرک تحصیلی لازم برای امریه
بستگی به دربایستن سازمان از دیپلم لغایت دکتری قابل پاسخ می باشد
در پیرامون زیست دیپلم هم میپذیرند
در آموزش و پرورش فوق دیپلم و بالاتر…
برخی هم فوق لیسانس به بالا همانند سازمان بازبینی کل کشور
هر مدرک تحصیلی باید به سازمان پیوسته با سلسله خود رجوع کند مگر سلسله های رایانه و حسابداری که اکثر مراکز آنها را می پذیرند

پاسخ دهید