طرح تولید دودي کردن و شورکردن ماهی 4000 تومان

طرح تولید دودي کردن و شورکردن ماهی

چکيده : هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليدماهي دودي و شور است . در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد اوليه و کليه [...]

مشاهده و خرید