طرح توجیهی پرواربندي گوساله ۱۰۰ راس 4500 تومان

طرح توجیهی پرواربندي گوساله ۱۰۰ راس

طرح توجیهی پرواربندي گوساله ۱۰۰ راس خلاصه طرح:پرواربندي گوساله موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۱۰۰ راس نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۱۳ نفر سرمايه گذاري كل طرح: ۱۵۱۵٫۲۰ [...]

مشاهده و خرید