گزارش کار آز الکترونیک صنعتی 4000 تومان

گزارش کار آز الکترونیک صنعتی

گزارش کار آز الکترونیک صنعتی +هماره نمودارها آزمايش شماره ۱ يكسو ساز نيم موج تك فاز الف- بار اهمي خالص ۱- محاسبه ولتاژ متوسط خروجي بصورت تئوري و عملي ۲- رسم vin,vout ۳- رسم Iin,vout ۴- رسم [...]

مشاهده و خرید