گزارش کارآموزش طرح مهد کودک بهاران 6000 تومان

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک بهاران

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک بهاران نوع فعاليت:اجرای مستقل تدريس عاشورا وقتی نزديک مهد شدم به ديواری رسيدم پر از نقاشی , هرچه نزديک تر می شدم جان تازه اي در پاهايم احساس می کردم. سايه های کوچکی که [...]

مشاهده و خرید