گزارش کارآموزش طرح مهد کودک 4500 تومان

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک امروز اولين روز ورود به مهد کدک خجسته بود و من در ابتدای ورودم با مدير محترم مهد خانم اميران و معاون خانم افشار منش آشنا شدم . سپس به طبقه پايين رفتيم تا وارد مهد شويم [...]

مشاهده و خرید
پروژه کار آموزی پیش دبستانی 7000 تومان

پروژه کار آموزی پیش دبستانی

پروژه کار آموزی پیش دبستانی مشخصات کلي از آمادگي سما و کروکي آن ۳ کلاس آمادگي (گروه سني ۶-۵ سال)- ۱ کلاس گروه سني (۵-۴ سال)- ۱ کلاس (گروه سني ۴الي ۳-۲سال) مساحت هر کلاس: ۷۰ متر در طبقه دوم و سوم [...]

مشاهده و خرید