گزارش كارآموزي بخش تحقيقات سيب زميني و پياز و حبوبات آبي 10000 تومان

گزارش كارآموزي بخش تحقيقات سيب زميني و پياز و حبوبات آبي

گزارش كارآموزي بخش تحقيقات سيب زميني و پياز و حبوبات آبي تاريخچه: تاريخچه تحققات اصلاح نباتات در ايران و تاسيس مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر. سير تحول تحقيقات اصلاح نباتات ايران را به طور اختصار [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزش طرح مهد کودک 4500 تومان

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک امروز اولين روز ورود به مهد کدک خجسته بود و من در ابتدای ورودم با مدير محترم مهد خانم اميران و معاون خانم افشار منش آشنا شدم . سپس به طبقه پايين رفتيم تا وارد مهد شويم [...]

مشاهده و خرید