پروژه كارخانه توس چيني 4500 تومان

پروژه كارخانه توس چيني

پروژه كارخانه توس چيني تاريخچه : اين كارخانه درسال ۱۳۷۰ بامساحتي برابر ۱۶۰۰۰۰ هكتارتاسيس شده است كارخانه درحال توسعه وپيشرفت است به طوري كه قسمت وتوسعه آن بامسافتي بالغ بر ۷۵×۴۵۰ متر تا ۳ الي ۴ [...]

مشاهده و خرید