گزارش کارآموزش طرح مهد کودک شیرین 4000 تومان

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک شیرین

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک شیرین موضوع فعاليت: طرح درس ماهيها در تاريخ ۱۱/۱۱/۸۵ من به اجرای مستقل طرح درس ماهيها برای کودکان ۴-۳ سال اجرا کردم. هدف من از اجرای اين بود که: ۱- کودکان را با زندگی [...]

مشاهده و خرید