تحقیق حسابداری پیمانکاری 4500 تومان

تحقیق حسابداری پیمانکاری

تحقیق حسابداری پیمانکاری کلیاتى پیرامون حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال [...]

مشاهده و خرید