مقاله فرار از مدرسه و راه درمان آن 4500 تومان

مقاله فرار از مدرسه و راه درمان آن

مقاله فرار از مدرسه و راه درمان آن فرار از مدرسه بیشتر در نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، سایكوپات ها، حالات اضطراب و نظایر آن دیده می شود. در این حالت نوجوان ازمدرسه فرار می كند و به منزل نمی [...]

مشاهده و خرید