پروژه سد دلتا 7500 تومان

پروژه سد دلتا

پروژه سد دلتا+عکس سد امواج طوفان New waterway کار مقدماتی شش طرح   دولت هلند از پیمانکاران ساختمانی خواسته است که طرحی را برای سد امواج طوفان ارائه دهند که شامل هزینه های ضمیمه آن نیز باشد . شش [...]

مشاهده و خرید