پایان نامه تاثیر عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان هلال احمر 8500 تومان

پایان نامه تاثیر عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان هلال احمر

پایان نامه تاثیر عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان هلال احمر جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی که زندگی می کنند و هر کاری که انجام می دهند با سازمان های [...]

مشاهده و خرید
يان نامه بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم 6500 تومان

يان نامه بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم

يان نامه بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم انسان همواره نیازهایی دارد که سبب اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای وی است. اگر نیازهای فرد به خوبی شناخته شود و شرایطی جهت رفع نیازها [...]

مشاهده و خرید