تحقیق نظام آموزشی هند 7000 تومان

تحقیق نظام آموزشی هند

تحقیق نظام آموزشی هند ساختار نظام آموزشي در ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نظام آموزشی فرانسه 7000 تومان

تحقیق نظام آموزشی فرانسه

تحقیق نظام آموزشی فرانسه o آموزش پيش دبستاني o آموزش پيش دانشگاهي o آموزش پايه o آموزش ابتدايي o آموزش متوسطه o نظام آموزش عالي o پژوهش و تحقيقات o آموزش غير رسمي o آموزش فني و حرفه اي o آموزش [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نظام آموزشی ژاپن 8000 تومان

تحقیق نظام آموزشی ژاپن

تحقیق نظام آموزشی ژاپن مهدهاي كودك روزانه و كودكستانها هدف مهد كودكهاي روزانه و كودكستانها فراهم ساختن اساس آگاهي در مورد جهان اطراف براي كودكان پيش دبستاني و تقويت خلاقيتهاي ذهني آنان از طريق [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نظام آموزشی روسیه 10000 تومان

تحقیق نظام آموزشی روسیه

تحقیق نظام آموزشی روسیه تاريخچه آموزشي همانند بسياري از دولتهاي پيشين بلوك شرق، دولت فدراسيون روسيه از سال ۱۹۹۳، به اجراي سياست اعمال حداقل حمايت ملي از نظام آموزش ملي مبادرت نمود.دراين اثنا، بنا [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نظام آموزشي چين 10000 تومان

تحقیق نظام آموزشي چين

تحقیق نظام آموزشي چين نظام آموزشي چين آموزش پيش دبستاني آموزش پيش دبستاني همواره به عنوان يكي از مقاطع آموزشي كشور چين مدنظر قرار داشته است. در نواحي شهري، آموزش پيش دبستاني عمدتاُ در كودكستان [...]

مشاهده و خرید