مقاله بازاریابی در ایران 6500 تومان

مقاله بازاریابی در ایران

مقاله بازاریابی در ایران مقدمه كشور ايران‌ با تنوع‌ وسيع‌ آب‌ و هوايي‌ در پاره‌اي‌ از مناطق‌ آن‌ در زمينه‌ توليد برخي‌ از محصولات‌ كشاورزي نظير پسته‌، خرما، كشمش‌، بادام‌، گردو، زعفران‌ و زيره‌ و [...]

مشاهده و خرید