مقاله پرورش و پرواربندی دام 4000 تومان

مقاله پرورش و پرواربندی دام

مقاله پرورش و پرواربندی دام مقدمه : در جامعه امروز نیاز به گوشت قرمز با توجه به نیاز انسان و شهر نشینی و همچنین رشد جمعیت جهان  یک مسئله انکار ناپذیر است  . با توجه به اینکه کشور ما از نظر تولید [...]

مشاهده و خرید
مقاله انواع روشهای پرواربندی 4000 تومان

مقاله انواع روشهای پرواربندی

مقاله انواع روشهای پرواربندی مقدمه : پروار بندی زمانی اهمیت پیدا می کند که بهران میزان گوشت مطرح می شود پروار بندی روش عملی برای بالا بردن میزان تولید گوشت کشورمی باشد. زمان نامناسب کشتاریکی از [...]

مشاهده و خرید