تحقیق در مورد دماسنج 6500 تومان

تحقیق در مورد دماسنج

تحقیق در مورد دماسنج شامل چند فایل زیر ::: روش كاليبراسيون دماسنج‏هاي مايع در شيشه دقيق در مقايسه با SPRT انواع دماسنجها ۱۰ص دماسنج آبگرمكن ۱۱ ص دماسنج‏هاي ساقه بي غلاف براي گرماسنج‏ها ۱۱ ص [...]

مشاهده و خرید