مقاله درجه بندي تخم مرغ ها 4000 تومان

مقاله درجه بندي تخم مرغ ها

مقاله درجه بندي تخم مرغ ها درجه بندي تخم مرغ ها: درجه بندي تخم مرغها بر حسب كيفيت و ظاهر پوسته، سفيده و زرده تعيين ميگردد: ۱-درجه AA: *  پوسته: تميز-فاقد ترك خوردگي-زبر- سفت – بدون بدشكلي و [...]

مشاهده و خرید