مقاله تاریخ مذهبی ایران باستان 4000 تومان

مقاله تاریخ مذهبی ایران باستان

مقاله تاریخ مذهبی ایران باستان مهر پرستی یا آیین مهر یا میترائیسم از دین‌های باستانی ایرانیان بود که بر پایه ایزد ایرانی مهر و دیگر ایزدان ایرانی بنیاد شده بود. مهرپرستی در حدود بیش از ۵۰۰۰ سال [...]

مشاهده و خرید