تحقیق بخارا در ماورالنهر 10000 تومان

تحقیق بخارا در ماورالنهر

تحقیق بخارا در ماورالنهر واحه ي كهن «اريستوبوليس رودي را كه از سغديانا مي گذرد پولي تيمتوس ( گرانبها از همه ) مي نامد و اين نام را مقدونيها وضع كرده اند .» «بخارا از بلاد شرقي قبه ي اسلام است ودر [...]

مشاهده و خرید