مقاله ایمان و خشونت 4000 تومان

مقاله ایمان و خشونت

مقاله ایمان و خشونت اين نوشته بحث‌اي است درباره‌ي خشونت و ايمان. بحث‌اي ديالکتيک که در آن حداقل نظر من در ميانه‌ي راه تصحيح شده است:   در يکي از پست‌هاي پيشين‌ام چنين چيزي را نوشته بودم: [...]

مشاهده و خرید