تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس 6000 تومان

تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس

تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس چكیده اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر [...]

مشاهده و خرید